CSM wordt een compleet ander bedrijf

Het was dan al 7 mei 2012 op de aandeelhoudersvergadering vastgesteld, maar als het gebeurt sta je toch even met je oren te klapperen: CSM verkoopt haar bakkerijpoot… en haar naam. Even voor de duidelijkheid: Tot 25 maart 2013 was CSM de grootste leverancier van bakkerijproducten ter wereld. En je naam verkopen, is toch wel een heftige gebeurtenis.Lees verder

Waarom zijn er richtlijnen?

Wat is een richtlijn?

 • Een richtlijn is een richtinggevend hulpmiddel bij het slaan van een brug tussen de theorie en de praktijk.
 • Een richtlijn is een document met systematisch ontwikkelde aanbevelingen om een abstract doel te bereiken
 • Richtlijnen geven aan wat er gedaan kan worden.Lees verder

Waarom doet een bedrijf aan MVO?

Eigenlijk heb ik nooit een echt goed antwoord op deze vraag: Waarom doet een bedrijf aan MVO? Willem Lageweg van MVO Nederland heeft hierover geschreven:

‘De praktijk laat zien dat ondernemers vanuit een drietal motieven met MVO aan de slag gaan: omdat het hoort, omdat het moet of omdat het loont.’

De MVOptimist toont in deze blog haar visie op MVO:

MVO is het enige goede antwoord op de vrije markteconomie!

Lees verder

Starten met rapporteren over MVO: 3 wegen naar Rome

Ik las net na mijn vakantie een blog van Elaine Cohen, dat zoals gewoonlijk spitsvondig en eigenwijs is. Leuk, maar soms ook ‘over the top’. Ze stelt dat je slechts kan rapporteren over MVO wanneer je op dit terrein resultaten hebt geboekt. Starten vanuit het niets, noemt zij het werk van een goochelaar.

Daar ben ik het hier niet mee eens, want er is per definitie nooit slechts één juiste methode. En zeker niet in MVO. Lees verder

Zomeractie: verfris je duurzaamheidsverslag

Lijkt het verslag dat je over 2011 gepubliceerd hebt als twee druppels water op het verslag over 2010? Of is het eigenlijk een update van het verslag over 2009? Dan ervaar je de publicatie van het komende duurzaamheidsverslag waarschijnlijk als een zware klus voor de komende winter. Volgens MVOplossingen is het dan tijd voor nieuw elan!

Een goed verslag, is een verslag dat gelezen wil worden.

Dat klinkt misschien logisch, maar een lekker lezend verslag vraagt om heldere keuzes. Lees verder

20 redenen om een stakeholderdialoog te organiseren… of nog niet

Het houden van een stakeholderdialoog wordt door organisaties als GRI en MVO Nederland, bijna als een verplichting gezien. Het is inderdaad verstandig om met belanghebbenden de dialoog aan te gaan over de communicatie over duurzaamheid. Het onderwerp MVO is gevoelig door greenwashing, en de verwachtingen van externen over dit brede begrip zijn op voorhand onbekend. Het 1-op-1 gesprek aangaan met de buitenwereld is daarom bijna altijd een aanrader.

MVOplossingen is van mening dat een organisatie wel klaar moet zijn voor een ingewikkeld proces als een stakeholder dialoog.Lees verder

Validatie van MVO informatie

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”4_4″][tm_pb_text admin_label=”Text”]

Een organisatie die MVO volgens de wereldstandaard GRI rapporteert, communiceert voor een groot deel over onderwerpen waar andere afdelingen verantwoordelijk voor zijn. Dat is lastig voor zowel de rapporterende afdeling als voor de verantwoordelijke afdelingen:

 • De informatie is vaak heel specifiek en, anders dan bij de financiële verslaglegging, komt de data niet altijd uit reguliere en gecontroleerde bronnen.
 • De data wordt maar één keer per jaar opgevraagd. Dit betekent dat je soms gegevens krijgt van collega’s zonder gevoel voor de informatie die zij leveren. Dan is een foutje snel gemaakt.
 • De variatie van het gevraagde is groot. Er wordt gevraagd naar zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie.

Validatie van MVO informatie vereist zowel detailanalyse als een globaal inzicht. Ik heb jarenlange ervaring opgedaan bij meerdere bedrijven in de datavalidatie. Ik weet dat de druk op de tijd is groot en de doorlooptijd vaak kort. Het is daarom van groot belang dat dit proces efficiënt uitgevoerd wordt door mensen met ervaring. Graag ondersteunt MVOplossingen organisaties in de opzet en uitvoering van deze processen.

Het validatieprotocol

In het validatieprotocol leg je vooraf vast  hoe je reageert op te verwachten fouten of onduidelijkheden. Het werken met een validatieprotocol is een uitstekende methode om fouten die in de de datacollectie zijn ingeslopen te detecteren Dit biedt belangrijke voordelen :

 • Het stelt je in staat de validatie snel en efficiënt uit te voeren
 • Het protocol zorgt ervoor dat je consistent valideert
 • Het validatieprotocol stellen we op wanneer het nog relatief rustig is. Dat biedt je de kans om voor de drukte nog met je collega’s te onderhandelen.

MVOplossingen is gespecialiseerd in het het duurzaamheidsverslag en de validatie van MVO informatie. MVOplossingen helpt organisaties graag om samen een validatieprotocol te schrijven.

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]

Datacollectie voor het MVO Jaarverslag

[tm_pb_section admin_label=”section”][tm_pb_row admin_label=”row”][tm_pb_column type=”4_4″][tm_pb_text admin_label=”Text”]

Een organisatie die MVO volgens de wereldstandaard GRI rapporteert, communiceert voor een groot deel over onderwerpen waarvoor andere afdelingen verantwoordelijk zijn. Dat is lastig voor zowel de rapporterende afdeling als voor de verantwoordelijke afdelingen. De druk op de tijd is groot, en de doorlooptijd vaak kort. Het is daarom van groot belang dat dit proces efficiënt wordt uitgevoerd.

Uit mijn ervaring bij de complexe organisatie van ING Group weet ik, dat dit een goede voorbereiding en analyse vereist:

 • De organisatie verschilt vaak per bedrijfsonderdeel, of per land. Ook is het van belang te onderzoeken welke specifieke collega’s ingeschakeld dienen te worden.
 • Verzamelen van de data vraagt een juist ontwerp van de vragenlijst. Daarvoor is het van belang om te weten welke informatie voorhanden is, wat gedefinieerd dient te worden.
 • Valideren van de data. De informatie is vaak voorhanden in heel verschillende bronnen, is vaak heel specifiek en wordt maar één keer per jaar opgevraagd. Het valideren van informatie vereist zowel detailanalyse als een globaal inzicht.

Ik heb jarenlange ervaring bij meerdere bedrijven opgedaan in de datacollectie. Graag ondersteunt MVOplossingen organisaties zowel in de uitvoering, als in de opzet van deze processen.

Datacollectie en IT-ondersteuning

Aangezien uitgebreide datacollectie complex is, kan het raadzaam zijn dit proces te automatiseren. Wij hebben ervaring in zowel het ondersteunen bij de selectie van tools, als bij de implementatie daarvan. Neem contact op met MVOplossingen, wanneer u overweegt om een MVO-Suite aan te schaffen.

VolkerWessels over MVOplossingen

Met veel plezier heb ik samengewerkt met Menno Kuiper bij de implementatie van de MVO-Suite CRedit360 voor VolkerWessels. Menno is een excellente MVO adviseur en analist, die de vertaling kan maken van een IT-applicatie naar concrete verbetervoorstellen van de bedrijfsstrategie met betrekking tot MVO.

Top kwaliteiten: Persoonlijk, Expertise, Waardevol advies

Ondertekend: Wendeline Besier, Projectleider MVO bij VolkerWessels.

[/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]

Specialist in management informatie over MVO

Goede management informatie is één van de belangrijkste sleutels voor het begrijpelijk maken van informatie en draagt bij aan de acceptatie van MVO binnen organisaties. Een goede grafiek of tabel verteld meer dan duizend woorden. Wij hebben naast diepe kennis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook goed gevoel voor getallen.

Met goede management informatie bedoelen wij dat:

 • Resultaten en doelstellingen in een oogopslag inzichtelijk zijn
 • MVO doelstellingen in de bedrijfsvoering verankert kunnen worden omdat ze bedrijfsbreed begrepen worden
 • Begrijpelijk informatie, die lezers tot ambassadeurs maakt

Ontwikkelen van de juiste management informatie over MVO

Het ontwikkelen van management informatie en performance indicators is een proces dat nauw luistert. Ik beschik over het vermogen om snel en adequaat  getallen en de bijbehorende info-graphics te interpreteren en op scherpe wijze te analyseren. Goede tabellen en grafieken op te zetten die de onderwerpen helder en levendig duiden. Bovendien kan ik  kan MVOplossingen je helpen bij het schrijven van een duidelijk toelichting bij deze info-graphics.

Een voorbeeld van een door Menno Kuiper ontworpen grafiek, staat in het duurzaamheidsverslag van ING over 2005. De grafiek toont in:

 • de buitenste cirkel, waar de medewerkers van ING werken.
 • de binnenste cirkel, de dekkingsgraad van de datacollectie voor het duurzaamheidsverslag.

De grafiek hiernaast toont in één oogopslag dat het verslag een erg goede afspiegeling is van het bedrijf. Zeker ook omdat de dekkingsgraad over het verslag 2005 90% was.

Draagkracht vergroten door goede management informatie

Een organisatie die MVO volgens de wereldstandaard GRI rapporteert, communiceert voor een groot deel over onderwerpen waar andere afdelingen verantwoordelijk voor zijn. Dat is lastig voor zowel de rapporterende afdeling als voor de verantwoordelijke afdelingen. Samenwerken wordt een stuk eenvoudiger wanneer gezamenlijk management informatie wordt gedefinieerd. Daar kan MVOplossingen je goed bij helpen. Je kunt er op rekenen dat wij je ondersteunen in het proces van afstemmingen en het opbouwen van onderling begrip bij de verschillende bedrijfsonderdelen, met als resultaat dat de gedefinieerde indicatoren bedrijfsbreed gedragen worden.