Starten met rapporteren over MVO: 3 wegen naar Rome

Ik las net na mijn vakantie een blog van Elaine Cohen, dat zoals gewoonlijk spitsvondig en eigenwijs is. Leuk, maar soms ook ‘over the top’. Ze stelt dat je slechts kan rapporteren over MVO wanneer je op dit terrein resultaten hebt geboekt. Starten vanuit het niets, noemt zij het werk van een goochelaar.

Daar ben ik het hier niet mee eens, want er is per definitie nooit slechts één juiste methode. En zeker niet in MVO. MVOplossingen ziet MVO als een proces, een zoektocht naar een manier van ondernemen waarbij de organisatie in haar beleid en bedrijfsvoering stap voor stap dichter bij haar eigen identiteit komt. En zoals er vele wegen zijn die leiden naar Rome, zo zijn er vele wegen die leiden naar betere MVO communicatie.

3 wegen naar Rome

In het afgelopen jaar heeft MVOplossingen haar diensten verleend aan drie bedrijven die voorzichtige stappen op het gebied van MVO gezet hadden. Ons advies aan alle drie de organisaties was verschillend:

  1. Bedrijf één was reeds begonnen met communiceren over haar MVO op het internet en in het financiële jaarverslag. Het viel mij op dat de teksten nogal vaag waren: de mensenrechten dienen gerespecteerd te worden, het milieu dient ontzien te worden. En dat terwijl er een heleboel acties en verbeterplannen uitgezet waren. Ons advies was, om deze concrete stappen ook concreet op het internet te plaatsen. Een logische vervolgstap is het opnemen van deze concrete acties in het jaarverslag.
  2. Bedrijf twee had MVO-beleid ontwikkeld en had de intentie om pas in de toekomst, als ze er klaar voor was, over duurzaamheid te communiceren. MVOplossingen heeft deze organisatie verleid om te starten met publiceren: heel bescheiden over de stand van zaken, met heel heldere beloftes naar de toekomst. Het verslag is ingeslagen als een bom. Vanuit het gehele bedrijf komen duurzame initiatieven naar boven drijven. Het verslag is hier gebruikt als een katalysator voor actie.
  3. Bedrijf drie heeft de intentie het gesprek over MVO aan te gaan met haar relaties. Deze organisatie hebben wij het advies van Elaine Cohen gegeven: Formuleer eerst helder het eigen beleid. Voer vervolgens de verbeterstappen uit die voortvloeien uit het vernieuwde beleid. Start ook met het communiceren van de activiteiten en de resultaten. Met deze stappen heeft het bedrijf de juiste positie verworven om het gesprek over MVO aan te gaan.

Conclusie

Goede communicatie over MVO hangt niet af van de mate waarin MVO geborgd is in de organisatie. Ook niet van het ambitieniveau van de organisatie. Goede communicatie over MVO geeft een eerlijk en helder beeld van de organisatie.

 Starten met rapporteren kan!

Daarom is MVOplossingen van mening dat organisaties vanuit elke positie kunnen starten met rapporteren over MVO. Wij helpen onze klanten om de juiste toon te vinden, de belangrijke onderwerpen te adresseren en de juiste doelstellingen te formuleren.

Overweegt jouw organisatie ook om over duurzaamheid te gaan communiceren? Neem dan contact op met MVOplossingen, voor een vrijblijvend gesprek.

Geplaatst in Diensten, Verbeter je verslag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.