Starten met rapporteren over MVO: 3 wegen naar Rome

Ik las net na mijn vakantie een blog van Elaine Cohen, dat zoals gewoonlijk spitsvondig en eigenwijs is. Leuk, maar soms ook ‘over the top’. Ze stelt dat je slechts kan rapporteren over MVO wanneer je op dit terrein resultaten hebt geboekt. Starten vanuit het niets, noemt zij het werk van een goochelaar.

Daar ben ik het hier niet mee eens, want er is per definitie nooit slechts één juiste methode. En zeker niet in MVO. Lees verder

Zomeractie: verfris je duurzaamheidsverslag

Lijkt het verslag dat je over 2011 gepubliceerd hebt als twee druppels water op het verslag over 2010? Of is het eigenlijk een update van het verslag over 2009? Dan ervaar je de publicatie van het komende duurzaamheidsverslag waarschijnlijk als een zware klus voor de komende winter. Volgens MVOplossingen is het dan tijd voor nieuw elan!

Een goed verslag, is een verslag dat gelezen wil worden.

Dat klinkt misschien logisch, maar een lekker lezend verslag vraagt om heldere keuzes. Lees verder

Starten met rapporteren over MVO is eenvoudiger dan je denkt

Met hulp van een specialist als MVOplossingen en mensen uit uw eigen organisatie is het mogelijk om in een zeer snel tempo genoeg informatie te verzamelen om te starten met rapporteren over MVO op GRI C-Niveau.

Casus Beter Bed Holding

Voor Beter Bed Holding heeft MVOplossingen in een doorlooptijd van 1 kwartaal eengeïntegreerd jaarverslag op C-niveau te publiceren. Deze enorme snelheid was mogelijk om drie belangrijke redenen:

  • Beter Bed was intern al langere tijd bezig te verduurzamen. De solide basis was vastgelegd in haar MVO gedragscode.
  • Het managementteam was enorm gemotiveerd om te leveren. De bereidheid van  de dochterondernemingen om de informatie te leveren was enorm.
  • MVOplossingen heeft zich geconcentreerd op haalbare doelstelling: Het neerleggen van een goede basis leggen voor verslaglegging, dat verwelkomd wordt door de stakeholders.

Wij hebben de Beter Bed geholpen, met een snel en kwalitatief goed resultaat. Op en pragmatische manier, met oog voor toekomstige groei. En wij zijn enorm trots op het resultaat. Uit de onderstaande aanbeveling van Ton Anbeek valt te lezen hoe Beter Bed de dienstverlening van MVOplossingen ervaren heeft:

Beter Bed over MVOplossingen

MVOplossingen heeft mij en mijn collega’s bij Beter Bed Holding NV geholpen in het identificeren en definiëren van onze MVO doelstellingen en strategie voor ons eerste duurzaamheidsverslag. MVOplossingen heeft zich bewezen als een expert in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De gehanteerde werkwijze is erg pragmatisch, flexibel, creatief, maar ook betrouwbaar en punctueel. Ik kan MVOplossingen aanbevelen aan iedere organisatie die op zoek is voor een gepassioneerde, toegewijde, intelligente en pragmatische adviseur, tegen een goede prijs. Ik zie er naar uit om ook in de toekomst samen te blijven werken met MVOplossingen. Ons verslag is te vinden op onzewww.BeterBedHolding.nl.

Top kwaliteiten: Expertise, Waardevol advies, Integriteit

Ondertekend: Ton Anbeek, CEO Beter Bed Holding (originele tekst in Engels op LinkedIn)

Meer informatie over de diensten die MVOplossingen kan leveren om te publiceren over MVO is te vinden in de paragraaf Duurzaamheidsverslag. Meer inzicht in de visie van MVOplossingen over het starten met rapporteren is te vinden de blog: Starten met rapporteren over MVO: 3 wegen naar Rome.