Waarom zijn er richtlijnen?

Wat is een richtlijn?

 • Een richtlijn is een richtinggevend hulpmiddel bij het slaan van een brug tussen de theorie en de praktijk.
 • Een richtlijn is een document met systematisch ontwikkelde aanbevelingen om een abstract doel te bereiken
 • Richtlijnen geven aan wat er gedaan kan worden.

De belangrijkste richtlijnen met betrekking tot MVO zijn

 • OESO Richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van MVO.
 • GRI3 is de huidige mondiale richtlijn voor rapportage over MVO
 • ISO26000 is een internationale richtlijn voor MVO. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent.
 • meer richtlijnen…

Wat zijn de valkuilen van richtlijnen?

 • Wollig taalgebruik. Om alle stakeholders binnen boord te houden, worden er politieke teksten gefabriceerd met teksten als
  • Te waarborgen dat…
  • Voldoen aan alle overeengekomen of voorgeschreven normen ten aanzien van…
  • Zich te onthouden van…
  • Voldoende maatregelen te treffen om…
 • Dat ze uit hun jasje groeien. Richtlijnen hebben de neiging om te groeien.
  • Zo gaat GRI4 nu aandacht vragen voor een ingewikkeld onderwerp als keteninzicht. De MVOptimist vindt dit helemaal niets: Inzicht verschaffen over de eigen organisatie is al ingewikkeld genoeg!
  • Sector supplementen leveren stelselmatig nieuwe indicatoren aan. In mijn visie dient een sector supplement een indicator sectorspecifiek te maken.
 • Vaag te blijven. Richtlijnen hebben de neiging te beschrijven, in plaats van te definiëren. Goed gedefinieerde indicatoren maken bedrijven beter vergelijkbaar. Nu zijn de gerapporteerde indicatoren van vergelijkbare bedrijven nog vaak onvergelijkbaar.

Waarom zijn er richtlijnen?

Een richtlijn is een handig instrument wanneer de specifieke uitkomst niet vastgesteld kan worden. Er is ruimte nodig voor variatie, omdat de context verschilt:

 • Industriële context. Het gasverbruik is voor de meeste Nederlandse bedrijven vrijwel geheel en alleen voor de verwarming van gebouwen, te rapporteren in M3. Voor Nuon ook om elektriciteit te winnen, te rapporteren in GJ. Voor Connexion om de de bussen op te laten rijden.
 • Geografische context. Het aantal uren dat iemand full time werkt verschilt van land tot land. In een richtlijn kan je dan aangeven: Iemand werkt part time wanneer deze 1 dag minder werkt dan het maximaal aantal uren zoals vastgelegd in de lokale wet.
 • Juridische context. In China zijn vakbonden verboden. Dan kan een richtlijn wellicht helpen om deze rariteit op een legale en verantwoorde manier te omzeilen.

Een andere brug die een richtlijn kan slaan, is het helpen in het vinden van een antwoord. Indien de ideale informatie niet beschikbaar is, kan een richtlijn helpen om informatie op een alternatieve manier te rapporteren. De richtlijn geeft in dat geval richting aan het vinden van een passende oplossing.

Heb jij nog aanvullingen op deze blog, aarzel dan niet om te reageren op deze blog!

Deze blog is de tweede in een serie naar aanleiding van het SOMO onderzoek. In deze serie probeer ik stapsgewijs mijn lezers mee te nemen, hoe MVO richtlijnen een ingewikkeld onderwerp als MVO kan dienen… of frustreren.

Waarom zijn er MVO richtlijnen?

 1. Waarom doet een bedrijf aan MVO?
 2. Waarom zijn er richtlijnen?
 3. Waarom zijn er MVO richtlijnen?
Geplaatst in GRI, Opinie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.