VolkerWessels – duurzaamheidsverslag 2009

Kenmerken Duurzaamheidsverslag 2009: Separaat verslag, sinds 2009, 67 pagina’s, GRI toepassingsniveau C, geen assurance aangevraagd.

VolkerWessels heeft zojuist haar eerste duurzaamheidsverslag gepresenteerd. Ik vind het een erg goed verslag, want:

 1. Het verslag gaat over de kern van de bedrijfsvoering: de projecten die leiden tot het bouwen van nieuwe gebouwen, wegen. Met gepaste trots wordt geschreven over de oplevering van het meest duurzame gebouw in Nederland, wordt verteld over het hergebruik van zuivere CO2 uit de procesindustrie in de glastuinbouw, en haalt ze de hoogste op de CO2-prestatieladder van PRO-Rail.
 2. Het verslag toont aan hoe duurzaamheid past in de strategie. “Duurzaamheid is de motor van innovatie binnen VolkerWessels. Dat is niet nieuw: de afgelopen jaren hebben we met tal van projecten bewezen dat de ontwikkeling naar een duurzamere wereld talrijke marktkansen oplevert voor de ontwikkeling en inzet van slimme en energiezuinige concepten.”
 3. Het verslag behandelt dilemma’s. “Zoals bij de meeste organisaties is er bij VolkerWessels nog veel te verbeteren. Veiligheid, een relevant thema in de bouw, is hier een belangrijk voorbeeld van. In 2009 hadden we helaas te maken met drie dodelijke ongevallen op onze werken in de wegenbouw en die hadden een enorme impact op de organisatie en op mij persoonlijk.”
 4. Het verslag is eerlijk over de problematiek van de implementatie van MVO-beleid in haar decentrale organisatie met 125 werkmaatschappijen. “Waar de ene werkmaatschappij grote stappen kan zetten ten aanzien van CO2-reductie met eigen innovaties kan een andere onderneming juist een groot verschil maken met een uitgekiende aanpak voor afvalmanagement. Aan die verschillen willen we recht doen in het beleid.”
 5. Het feit dat VolkerWessels een CR-platform heeft geïnstalleerd met 8 leden uit het hoger management biedt vertrouwen voor de toekomst.
 6. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met de ambities die VolkerWessels voor 2010 heeft. Ik kijk er nu al naar uit hoe volgend jaar gerapporteerd wordt over de mate waarin de ambities gerealiseerd zijn.

Ik wens iedere organisatie die start met rapporteren een rapport als deze toe. Mijn oprechte complimenten!

Geen commentaar?

Als ik voorzichtig toch wat commentaar mag geven: Graag had ik gelezen hoe VolkerWessels om wil gaan met het managen van MVO in haar decentrale organisatie:

 • Verleiden tot nieuwe duurzame projecten?
 • Doelstellingen zetten, gekoppeld aan beloningsbeleid?
 • Afwachten hoe de bedrijfsmaatschappijen vervolgstappen zetten?

Communicatiebeleid VolkerWessels

VolkerWessels heeft besloten actiever te communiceren over duurzaamheid. Naast de publicatie van dit verslag, heeft ze zichzelf ook uitgebreid gepresenteerd op het Dutch Sustainability Congres, op 11 November 2009. VolkerWessels was daar aanwezig met een enorm team. Acht medewerkers presenteerden over de projecten presenteerden waar zij verantwoordelijk voor zij, stuk voor stuk mensen met modder aan de poten. Dat belooft een mooi verslag voor komend jaar. Want in de business moet duurzaamheid waar gemaakt worden.

BAM – Duurzaamheidsverslag 2009

Kenmerken Duurzaamheidsverslag 2009: Separaat verslag, sinds 2007, 64 pagina’s, GRI toepassingsniveau B+, assurance door PwC. BAM start in 2010 met data collectie per kwartaal.

BAM heft gekozen voor een verslag in een strakke opzet: het verslag is gebaseerd op de business principles van BAM. De toepassing is een beetje krom omdat niet de principes maar het thema centraal gesteld wordt. De groepering van thema’s levert echter een helder verslag op, met per hoofdstuk de in 2009 behaalde resultaten, de doelstellingen voor 2010 met daarnaast voorbeelden uit de praktijk.

Het verslag is duidelijk het verslag van een bouwbedrijf. Dat vind ik prettig, dat het verslag  je het gevoel geeft met wat voor een bedrijf je te maken hebt. Waar blijkt dat uit?

 • BAM is een mannenbolwerk. Logisch, dat kan van elk bouwbedrijf gesteld worden. Om doorstroming van vrouwelijk toptalent te bevorderen is er niet alleen een nieuw diversiteitstraject gestart, met vier dragers. Allereerst is er voor het gehele management de workshop Diversity and Inclusive Leadership om de old-boys-cultuur te signaleren en te managen. Voor de coaching van vrouwen is er het Female Empowerment Program en Diverisity Tols voor de doorstroming, zijn er de BAM circles voor het balanceren van werk en privé. Als klap op de vuurpijl is er de Female Capital wisseltrofee voor de meest vrouwvriendelijke manager.
 • BAM Opbouw CO2 in scope 1, 2 en 3

  BAM is een organisatie die grote infrastructurele bouwwerken maakt. Je ziet ze terug in de foto’s maar ook in de cijfers. Die cijfers gaan natuurlijk over de CO2 footprint, het enorme wagenpark en de afvalverwerking.

 • In de bouw gaan zulke enorme bedragen om, dat integriteit traditioneel sterk onder druk staat in deze branche. BAM heeft dan ook terecht van integriteit een speerpunt gemaakt.

Management Informatie

Er is nog wel ruimte voor groei op het gebied van management informatie. De diversiteit cijfers worden zo gefragmenteerd aangeboden dat het geheel uit het zicht verdwijnt. Misschien een idee: Bij ING bestaat er naast een compact jaarverslag, ook een uitgebreid performance report voor de detail-informatie.