Praktijk voorbeelden verlevendigen een verslag

CSM sustainability report 2010

Kenmerken: Separaat verslag, rapportage sinds 2004, 27 pagina’s, GRI toepassingsniveau = onbekend, Geen assurance, Engelstalig.

Wat meteen op valt is dat het verslag, net als in de voorgaande jaren, nogal kort is. In 27 pagina’s verteld CSM haar stakeholders over de duurzaamheidsprestaties. In mijn visie is het ideale duurzaamheidsverslag tussen de 24 en 36 pagina’s. De Engelsen zeggen het mooi: The proof of the pudding is in the eating. En de kwaliteit van een rapport wordt bepaald door de inhoud, niet door de omvang. Al lezende zal duidelijk moeten worden of het verslag kort en bondig is, of te kort en te oppervlakkig.
Afrika EuropaVoorzitter Gerard Hoetmer schrijft sinds 2005 het voorwoord in het duurzaamheidsverslag. In 2006 staat dit in het teken van goed luisteren naar belanghebbenden, in 2007 en 2008 worden de 5 belangrijkste onderwerpen behandeld en in 2009 lees je een voorbeeld van een heel goede introductie: Een verklaring voor de belangrijkste ontwikkelingen, opgevolgd met de doelstellingen voor het komende jaar. Perfect. Het voorwoord van 2010 wordt afgehandeld in slechts 127 woorden, in 6 korte zinnen!
Uit het duurzaamheidsverslag valt op te maken dat CSM een bedrijf is dat duurzaamheid op een goede en degelijke manier vorm geeft in de dagelijkse bedrijfsvoering. De strategie is gefocust op drie logische thema’s voor een bedrijf in de voedingsmiddelen industrie: De gezondheidskenmerken van haar producten, de CO2 voetafdruk en de ecologische voetafdruk van het totale productieproces. CSM heeft voor deze thema’s heldere doelstellingen geformuleerd en beschrijft ook hoe zij dat wil realiseren. De keuze om de systematische rapportage cyclus te verhogen van jaarlijks naar ieder kwartaal, is een teken dat rapporteren over duurzaamheid serieus genomen wordt bij CSM.
Ik krijg de indruk dat voor CSM duurzaamheid zo’n gewoon thema geworden is, dat ze het bijzondere van haar uitvoering niet meer herkent. Wellicht is het zinvol om een relatieve buitenstaander uit te nodigen, om te horen hoe zij het bedrijf waarderen, wat zij aan CSM inspirerend vinden.

Management informatie

Management informatie is duidelijk een belangrijk onderdeel van het duurzaamheidsverslag. 8 van de 27 pagina’s zijn uitsluitend gevuld met tabellen of grafieken. Dit past bij het beeld dat CSM van zichzelf schetst: CSM is geen bedrijf van mooie woorden, maar van daden die te controleren zijn in cijfers.

Het verslag opent met 2 pagina’s vol Kern Performance Indicators (KPIs), onderverdeeld naar de triple bottom line: People, Planet en Profit. De KPI’s worden in een tabel getoond over de afgelopen 5 jaar, waarvoor mijn waardering.

Management Informatie GRI MVO DuurzaamheidNadeel van de gestileerde tabellen is, dat ze gaan dansen voor je ogen. Mijn, ongevraagd, advies aan CSM is: Kies voor de opening van het verslag voor een beperkte set aan KPIs die voor de lezer in één ogenblik te begrijpen zijn. De detailinformatie kan getoond worden in de tekst, of in een aparte bijlage voor specialisten.

Uitgelicht: Praktijkvoorbeelden

CSM heeft haar verslag verrijkt met 5 prettig leesbare praktijkvoorbeelden. Zo beschrijft CSM de verantwoordelijkheid die ze genomen heeft van het watergebruik uit de rivier de Linge. Het verhaal start met duidelijk te maken wat het belang van de rivier is voor mens en milieu. Vervolgens wordt beschreven hoe de bedrijfsvoering van CSM de kwaliteit van het water beïnvloedt. Dit dilemma is serieus opgepakt, waardoor het watergebruik gereduceerd is met 60% en dat daar bovenop het terug gegeven water minder warm is dan voorheen. Een helder stuk, waarin alle elementen van verantwoord ondernemen aan bod komen.

Wat kan men leren van het duurzaamheidsverslag van CSM

Praktijk voorbeelden verlevendigen een verslag. CSM geeft goede praktijkvoorbeelden, die meer duidelijk maken dan een uitgebreide beschrijving van het gevoerde beleid.

Less is more. Maar doe jezelf en je lezer niet tekort. Een duurzaamheidsverslag is bij uitstek een publicatie waar je de buitenwereld kan tonen op welke manier het bedrijf een bijdrage levert aan de maatschappij. Pak die kans, en inspireer je lezer.

Geplaatst in Jaarverslag 2010 en getagd met , .

Eén reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.