MVO en medewerkerstevredenheid gaan hand in hand

Alliander Jaarverslag 2010

Kenmerken: Gecombineerd verslag, PDF: 188 pagina’s + interactieve verslag, rapportage sinds 2008, GRI toepassingsniveau B+, beperkte assurance door PWC , Nederlandstalig.

Alliander heeft een geïntegreerd verslag geschreven, wat betekent dat verslag wordt gedaan van zowel de financiële als de duurzame bedrijfsvoering. GRI promoot deze vorm van rapporteren luidruchtig sinds het laatste congres. Als geïnteresseerde in het toch al zo brede interessegebied MVO ben ik minder enthousiast over dit type verslag: het wordt zo lijvig! Hoeveel van de 188 pagina’s denkt Alliander dat de gemiddelde lezer zich eigen maakt? Lees verder

Je kan WEL snel starten met het schrijven van een duurzaamheidsverslag

Deli XL Duurzaamheidsverslag 2010

Kenmerken: Internet verslag, 5 tabbladen, rapportage sinds 2009, GRI toepassingsniveau: B, Geen assurance, Nederlandstalig.

Deli XL heeft zojuist haar duurzaamheidsverslag gepubliceerd op het internet. Na een korte zoektocht kom ik tot de conclusie dat er geen ‘papieren verslag’ is.

Maatschappelijk Verantwoord Oncernemen bij DeliXL onderverdeeld naar themaZoals te zien op het plaatje hierboven, is het een compact verslag met 5 hoofdthema’s. Het eerste wat ik denk: Deli XL heeft de juiste thema’s gekozen voor een cateraar. Het enige onderwerp wat ik mis is de focus van Deli XL op de eigen medewerkers. Dat blijkt een vergissing. Het hoofdstuk gezondheid gaat niet over gezonde voeding, maar over een gezond personeel.Lees verder

Een speels rapport, maakt dat lezers door blijven lezen

Heijmans duurzaamheidsverslag 2010

Kenmerken: Separaat verslag, PDF: 51 pagina’s + interactief verslag, rapportage sinds 2008, GRI toepassingsniveau B, Geen assurance, Nederlandstalig.

Het verslag heeft de naam gekregen: Duurzaamheid duurt het langst. Origineel. Boven de titel staan 3 frisse iconen, die staan voor Verstand, Gevoel en Moed. Dit is allemaal veel te leuk, om te beschrijven, ervan uitgaande dat Heijmans geen bezwaar maakt tegen mijn complimenten, voeg ik het plaatje in:

Iconen Heijmans Duurzaamheidsverslag PPP

Nog 1 citaat, en dan ga ik weer zelf schrijven: Duurzaamheid volgens Heijmans is als the yellow brick road uit The Wizard of Oz. Een kronkelig pad waarvan niemand precies weet waarheen het leidt. Lees verder

Praktijk voorbeelden verlevendigen een verslag

CSM sustainability report 2010

Kenmerken: Separaat verslag, rapportage sinds 2004, 27 pagina’s, GRI toepassingsniveau = onbekend, Geen assurance, Engelstalig.

Wat meteen op valt is dat het verslag, net als in de voorgaande jaren, nogal kort is. In 27 pagina’s verteld CSM haar stakeholders over de duurzaamheidsprestaties. In mijn visie is het ideale duurzaamheidsverslag tussen de 24 en 36 pagina’s. De Engelsen zeggen het mooi: The proof of the pudding is in the eating. En de kwaliteit van een rapport wordt bepaald door de inhoud, niet door de omvang. Al lezende zal duidelijk moeten worden of het verslag kort en bondig is, of te kort en te oppervlakkig.Lees verder

Communiceer transparant en wees niet bang voor greenwashing

Océ Sustainability Report 2010

Kenmerken: Separaat verslag, rapportage sinds 2007, 84 pagina’s, GRI toepassingsniveau B+, Limited Assurance door Ernst & Young over de hoofdstukken 3, 4, 8 & 9, Engelstalig.

Het verslag start met een uitstekende management samenvatting van slechts twee pagina’s. De gekozen onderwerpen in de samenvatting zijn de onderwerpen waar je op hoopt: papier- en energieverbruik, recycling, de verantwoordelijkheid die ze neemt voor haar producten en personeel. Inhoudelijk top! Kritiekpuntje: Lees verder

Ballast Nedam – Jaarverslag 2009

Kenmerken Jaarverslag 2009: Geïntegreerd verslag, sinds 2009, 136 pagina’s, GRI toepassingsniveau C, geen assurance aangevraagd. Gepubliceerd in maart, wordt behandeld op de AVA van 7 mei.

Van oudsher schreef Ballast Nedam (BN) in het Verslag van de Raad van Bestuur over non-financiële informatie. Daarmee was BN een voorloper in de branche. In 2006 wordt voorzichtig een omslag gemaakt, naar een volwassen hoofdstuk over maatschappelijk verantwoord ondernemen en sinds dit jaar presenteert BN een geïntegreerd rapport: met zowel financiële als duurzame informatie.

Een geïntegreerd rapport

Belangrijk voordeel van een geïntegreerd rapport is, dat de duurzaamheid automatisch op de aandeelhouders-vergadering staat. Al met al is het een kloek boekwerk geworden, wat moeilijk toegankelijk is. De informatie is dusdanig over het stuk verspreid, dat ik er geen gevoel bij krijg. Gelukkig bevat het rapport ook een GRI-Index. Deze index geeft de geoefende lezer inzicht in de volledigheid van het rapport en maakt het mogelijk de tekst en cijfers terug te vinden.

Rapportage-principes

De volledigheid is getest door middel van een materialiteits-analyse. Deze analyse geeft aan welke onderwerpen de stakeholders materieel vinden. In Jip en Janneke: Wat klanten, medewerkers, overheid en pressiegroepen van het grootste belang achten. Te starten met het raadplegen van stakeholders is te beschouwen als een best practice.

De uitkomst van de analyse is nogal verwarrend:

‘Uit de materialiteits-analyse is gebleken dat alle stakeholders het grootste belang hechten aan vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Daarna volgen de onderwerpen veiligheid op en rond de bouwplaats, vermindering en recycling van afval, integriteit, en onderne- merschap en innovatie. Ballast Nedam beschouwt als hoofdonderwerpen: vermindering van CO2-uitstoot, vermindering en recycling van afval, veiligheid op en rond de bouwplaats, integriteit, en ondernemerschap en innovatie.’

Dan vraag je je toch af, waar is de vermindering van het energieverbruik gebleven? En de trend van het energieverbruik in de afgelopen 2 jaren wordt prima verslagen op blz. 48 en 49. Volgens mij een verschrijving.

Mijn advies aan Ballast Nedam is eigenlijk heel simpel. Schrijf wat eenvoudiger: We hebben het advies van onze stakeholders integraal overgenomen. Kort en bondig schrijven houdt de lezers vast… en scheelt papier!

De inhoud

Het is fascinerend om te zien hoe BN om gaat met haar afval. Van de bijna 17 miljoen kilo afval wordt 49% recycled, wordt 28% omgezet naar nieuwe producten en 15% via verbranding omgezet tot energie. Dat zijn indrukwekkende cijfers, waardoor je gevoel krijgt voor de enorme footprint van een bouwreus als Ballast Nedam. Op de één of andere manier gaat het getal niet bij me leven: te groot, te abstract. Graag zou ik hier een Jip en Janneke vertaling zien: BN heeft afval vergelijkbaar met #.### huishoudens.

Verder zou ik graag iets lezen over de 2,4 miljoen kilo afval wat verbrand wordt in de energie centrales. De vraag die meteen bij me naar boven dringt is: wat voor afspraken heeft Ballast Nedam gemaakt, om zeker te stellen dat de verbranding op een nette manier plaats vindt, dat er geen dioxines vrij komen?

Kritisch

 • Is MVOptimist alleen maar negatief over het verslag van BN? Helemaal niet! De duurzaamheids-doelstellingen worden compact weergegeven op pagina 31. De doelstellingen zijn voornamelijk gericht op de core business. Zo hoort dat.
 • Interessant om te lezen dat BN 306 stagiairs een kans heeft geboden om kennis op te doen in het bedrijf, waarvan meer dan de helft van het HBO. Balast Nedam schrijft “Veel jonge medewerkers nemen we aan nadat zij Ballast Nedam hebben leren kennen via een stage of afstudeerplaats.” Dat is een positief bericht in deze periode waarin de ene na de andere crisis elkaar opvolgt.

VolkerWessels – duurzaamheidsverslag 2009

Kenmerken Duurzaamheidsverslag 2009: Separaat verslag, sinds 2009, 67 pagina’s, GRI toepassingsniveau C, geen assurance aangevraagd.

VolkerWessels heeft zojuist haar eerste duurzaamheidsverslag gepresenteerd. Ik vind het een erg goed verslag, want:

 1. Het verslag gaat over de kern van de bedrijfsvoering: de projecten die leiden tot het bouwen van nieuwe gebouwen, wegen. Met gepaste trots wordt geschreven over de oplevering van het meest duurzame gebouw in Nederland, wordt verteld over het hergebruik van zuivere CO2 uit de procesindustrie in de glastuinbouw, en haalt ze de hoogste op de CO2-prestatieladder van PRO-Rail.
 2. Het verslag toont aan hoe duurzaamheid past in de strategie. “Duurzaamheid is de motor van innovatie binnen VolkerWessels. Dat is niet nieuw: de afgelopen jaren hebben we met tal van projecten bewezen dat de ontwikkeling naar een duurzamere wereld talrijke marktkansen oplevert voor de ontwikkeling en inzet van slimme en energiezuinige concepten.”
 3. Het verslag behandelt dilemma’s. “Zoals bij de meeste organisaties is er bij VolkerWessels nog veel te verbeteren. Veiligheid, een relevant thema in de bouw, is hier een belangrijk voorbeeld van. In 2009 hadden we helaas te maken met drie dodelijke ongevallen op onze werken in de wegenbouw en die hadden een enorme impact op de organisatie en op mij persoonlijk.”
 4. Het verslag is eerlijk over de problematiek van de implementatie van MVO-beleid in haar decentrale organisatie met 125 werkmaatschappijen. “Waar de ene werkmaatschappij grote stappen kan zetten ten aanzien van CO2-reductie met eigen innovaties kan een andere onderneming juist een groot verschil maken met een uitgekiende aanpak voor afvalmanagement. Aan die verschillen willen we recht doen in het beleid.”
 5. Het feit dat VolkerWessels een CR-platform heeft geïnstalleerd met 8 leden uit het hoger management biedt vertrouwen voor de toekomst.
 6. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met de ambities die VolkerWessels voor 2010 heeft. Ik kijk er nu al naar uit hoe volgend jaar gerapporteerd wordt over de mate waarin de ambities gerealiseerd zijn.

Ik wens iedere organisatie die start met rapporteren een rapport als deze toe. Mijn oprechte complimenten!

Geen commentaar?

Als ik voorzichtig toch wat commentaar mag geven: Graag had ik gelezen hoe VolkerWessels om wil gaan met het managen van MVO in haar decentrale organisatie:

 • Verleiden tot nieuwe duurzame projecten?
 • Doelstellingen zetten, gekoppeld aan beloningsbeleid?
 • Afwachten hoe de bedrijfsmaatschappijen vervolgstappen zetten?

Communicatiebeleid VolkerWessels

VolkerWessels heeft besloten actiever te communiceren over duurzaamheid. Naast de publicatie van dit verslag, heeft ze zichzelf ook uitgebreid gepresenteerd op het Dutch Sustainability Congres, op 11 November 2009. VolkerWessels was daar aanwezig met een enorm team. Acht medewerkers presenteerden over de projecten presenteerden waar zij verantwoordelijk voor zij, stuk voor stuk mensen met modder aan de poten. Dat belooft een mooi verslag voor komend jaar. Want in de business moet duurzaamheid waar gemaakt worden.

BAM – Duurzaamheidsverslag 2009

Kenmerken Duurzaamheidsverslag 2009: Separaat verslag, sinds 2007, 64 pagina’s, GRI toepassingsniveau B+, assurance door PwC. BAM start in 2010 met data collectie per kwartaal.

BAM heft gekozen voor een verslag in een strakke opzet: het verslag is gebaseerd op de business principles van BAM. De toepassing is een beetje krom omdat niet de principes maar het thema centraal gesteld wordt. De groepering van thema’s levert echter een helder verslag op, met per hoofdstuk de in 2009 behaalde resultaten, de doelstellingen voor 2010 met daarnaast voorbeelden uit de praktijk.

Het verslag is duidelijk het verslag van een bouwbedrijf. Dat vind ik prettig, dat het verslag  je het gevoel geeft met wat voor een bedrijf je te maken hebt. Waar blijkt dat uit?

 • BAM is een mannenbolwerk. Logisch, dat kan van elk bouwbedrijf gesteld worden. Om doorstroming van vrouwelijk toptalent te bevorderen is er niet alleen een nieuw diversiteitstraject gestart, met vier dragers. Allereerst is er voor het gehele management de workshop Diversity and Inclusive Leadership om de old-boys-cultuur te signaleren en te managen. Voor de coaching van vrouwen is er het Female Empowerment Program en Diverisity Tols voor de doorstroming, zijn er de BAM circles voor het balanceren van werk en privé. Als klap op de vuurpijl is er de Female Capital wisseltrofee voor de meest vrouwvriendelijke manager.
 • BAM Opbouw CO2 in scope 1, 2 en 3

  BAM is een organisatie die grote infrastructurele bouwwerken maakt. Je ziet ze terug in de foto’s maar ook in de cijfers. Die cijfers gaan natuurlijk over de CO2 footprint, het enorme wagenpark en de afvalverwerking.

 • In de bouw gaan zulke enorme bedragen om, dat integriteit traditioneel sterk onder druk staat in deze branche. BAM heeft dan ook terecht van integriteit een speerpunt gemaakt.

Management Informatie

Er is nog wel ruimte voor groei op het gebied van management informatie. De diversiteit cijfers worden zo gefragmenteerd aangeboden dat het geheel uit het zicht verdwijnt. Misschien een idee: Bij ING bestaat er naast een compact jaarverslag, ook een uitgebreid performance report voor de detail-informatie.