Ballast Nedam – Jaarverslag 2009

Kenmerken Jaarverslag 2009: Geïntegreerd verslag, sinds 2009, 136 pagina’s, GRI toepassingsniveau C, geen assurance aangevraagd. Gepubliceerd in maart, wordt behandeld op de AVA van 7 mei.

Van oudsher schreef Ballast Nedam (BN) in het Verslag van de Raad van Bestuur over non-financiële informatie. Daarmee was BN een voorloper in de branche. In 2006 wordt voorzichtig een omslag gemaakt, naar een volwassen hoofdstuk over maatschappelijk verantwoord ondernemen en sinds dit jaar presenteert BN een geïntegreerd rapport: met zowel financiële als duurzame informatie.

Een geïntegreerd rapport

Belangrijk voordeel van een geïntegreerd rapport is, dat de duurzaamheid automatisch op de aandeelhouders-vergadering staat. Al met al is het een kloek boekwerk geworden, wat moeilijk toegankelijk is. De informatie is dusdanig over het stuk verspreid, dat ik er geen gevoel bij krijg. Gelukkig bevat het rapport ook een GRI-Index. Deze index geeft de geoefende lezer inzicht in de volledigheid van het rapport en maakt het mogelijk de tekst en cijfers terug te vinden.

Rapportage-principes

De volledigheid is getest door middel van een materialiteits-analyse. Deze analyse geeft aan welke onderwerpen de stakeholders materieel vinden. In Jip en Janneke: Wat klanten, medewerkers, overheid en pressiegroepen van het grootste belang achten. Te starten met het raadplegen van stakeholders is te beschouwen als een best practice.

De uitkomst van de analyse is nogal verwarrend:

‘Uit de materialiteits-analyse is gebleken dat alle stakeholders het grootste belang hechten aan vermindering van energieverbruik en CO2-uitstoot. Daarna volgen de onderwerpen veiligheid op en rond de bouwplaats, vermindering en recycling van afval, integriteit, en onderne- merschap en innovatie. Ballast Nedam beschouwt als hoofdonderwerpen: vermindering van CO2-uitstoot, vermindering en recycling van afval, veiligheid op en rond de bouwplaats, integriteit, en ondernemerschap en innovatie.’

Dan vraag je je toch af, waar is de vermindering van het energieverbruik gebleven? En de trend van het energieverbruik in de afgelopen 2 jaren wordt prima verslagen op blz. 48 en 49. Volgens mij een verschrijving.

Mijn advies aan Ballast Nedam is eigenlijk heel simpel. Schrijf wat eenvoudiger: We hebben het advies van onze stakeholders integraal overgenomen. Kort en bondig schrijven houdt de lezers vast… en scheelt papier!

De inhoud

Het is fascinerend om te zien hoe BN om gaat met haar afval. Van de bijna 17 miljoen kilo afval wordt 49% recycled, wordt 28% omgezet naar nieuwe producten en 15% via verbranding omgezet tot energie. Dat zijn indrukwekkende cijfers, waardoor je gevoel krijgt voor de enorme footprint van een bouwreus als Ballast Nedam. Op de één of andere manier gaat het getal niet bij me leven: te groot, te abstract. Graag zou ik hier een Jip en Janneke vertaling zien: BN heeft afval vergelijkbaar met #.### huishoudens.

Verder zou ik graag iets lezen over de 2,4 miljoen kilo afval wat verbrand wordt in de energie centrales. De vraag die meteen bij me naar boven dringt is: wat voor afspraken heeft Ballast Nedam gemaakt, om zeker te stellen dat de verbranding op een nette manier plaats vindt, dat er geen dioxines vrij komen?

Kritisch

  • Is MVOptimist alleen maar negatief over het verslag van BN? Helemaal niet! De duurzaamheids-doelstellingen worden compact weergegeven op pagina 31. De doelstellingen zijn voornamelijk gericht op de core business. Zo hoort dat.
  • Interessant om te lezen dat BN 306 stagiairs een kans heeft geboden om kennis op te doen in het bedrijf, waarvan meer dan de helft van het HBO. Balast Nedam schrijft “Veel jonge medewerkers nemen we aan nadat zij Ballast Nedam hebben leren kennen via een stage of afstudeerplaats.” Dat is een positief bericht in deze periode waarin de ene na de andere crisis elkaar opvolgt.
Geplaatst in Jaarverslag 2010.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.