Waarom doet een bedrijf aan MVO?

Eigenlijk heb ik nooit een echt goed antwoord op deze vraag: Waarom doet een bedrijf aan MVO? Willem Lageweg van MVO Nederland heeft hierover geschreven: ‘De praktijk laat zien dat ondernemers vanuit een drietal motieven met MVO aan de slag gaan: omdat het hoort, omdat het moet of omdat het loont.’ De MVOptimist toont in…

Read More