De XBRL Taxonomy van GRI is gelanceerd

De XBRL Taxonomy van GRI is gelanceerd

Op 7 november 2013 is de XBRL Taxonomy van GRI voor CSR Reporting gelanceerd. Voor veel van mijn lezers zal dit complete Abracadabra zijn. Daarom een korte introductie van een begrip dat al jaren rond zingt in het land van MVO-rapporteurs. 

Wat is XBRL?

XBRL is te vergelijken met een streepjescode © MVOplossingen
XBRL is te vergelijken met een streepjescode © MVOplossingen

XBRL is de acroniem voor:

 • eXtensible
 • Business
 • Reporting
 • Language

Bij de lancering van de XBRL Taxonomy passeerden tal van misvattingen de revue. OM aan alle verwarring in 1 keer een eind te maken: XBRL is een TAAL, geen TOOL.

En je hoeft er eigenlijk maar 1 ding over te weten: De “taal” is  een uniek verwijssysteem, die een externe lezer helpt om te begrijpen wat het ziet. Een gesimplificeerd voorbeeld:

Een performance indicator die in het jaarverslag gerapporteerd wordt is LA1: “De instroom en uitstroom van personeel onderverdeeld in beroepsgroepen” krijgt een setje streepjescodes mee: Het getal wat je ziet is uniek te identificeren en begrijpen met behulp van de volgende streepjescodes:

 1. LA1
 2. Onderverdeeld in beroepsgroepen
 3. Bedrijf X
 4. Jaargang Y

Een introductie “XBRL for dummies”

Wat is Taxonomy?

Taxonomy categoriseert een groep elementen op basis van de gemeenschappelijke en verschillende kenmerken van die elementen. Het zijn als het ware bouwstenen van gelijksoortige elementen. Hert voorbeeld LA1 hierboven is de optelsom van onderliggende elementen, waarbij onderdeel 2 bijvoorbeeld onderverdeeld wordt door de beroepsgroepen:

 • Productiepersoneel
 • Labaratoriumpersoneel
 • Kantoorpersoneel

Blijft ingewikkeld misschien daarom:

Een introductie “Taxonomy for dummies”

Wat is de status van XBRL in jaarverslagen?

XBRL is al verplicht bij de Nederlandse belastingdienst, maar ook voor financiële rapportages in de USA, en voor Europese banken. Dit is goed nieuws voor professionals in MVO bij grootbedrijven: Uw collega’s op de afdeling financiën weet waarschijnlijk al een heleboel over dit onderwerp. Die collega kan jou daarom waarschijnlijk wel helpen.

Gaat XBRL Taxonomy van GRI rapporteurs over MVO helpen?

De MVOptimist is geen specialist. Maar ik denk dat ik wel kan zeggen: de XBRL Taxonomy van GRI heeft dezelfde fundamentele zwakte als de GRI richtlijnen: De definities zijn niet vastgelegd.

Dit betekent dat de verwijzing naar de indicator perfect is.

Maar dat nog steeds niet duidelijk is wat de indicator precies is.

Als LA1 bij het ene bedrijf personeel rapporteert inclusief inhuurkrachten, terwijl bedrijf 2 alleen het eigen personeel rapporteert, kunnen we de cijfers niet goed vergelijken. Daarom luidt mijn advies vooralsnog:

Wacht nog maar even met een XBRL MVO Jaarverslag

Graag hoor ik jullie reacties!

Geef een reactie