Wij werken samen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is tegelijkertijd simpelweg ondernemen met gezond verstand en ingewikkeld omdat het zo veel verschillende diciplines raakt. Het gaat over de omgang met werknemers, het milieu en over het managen van de verwachtingen van belanghebbenden. Zowel op de inhoud als op de toon is het zoeken naar het juiste evenwicht. Wij zijn van mening dat goede MVO de identiteit van het bedrijf ontsluiert. Wij helpen bedrijven op een pragmatische manier te groeien om maatschappelijk verantwoord te ondernemen zoals dat past bij de eigen organisatie.

Wij maken rapporteren over MVO een haalbaar doel

De praktijk laat zien dat rapporteren over MVO behoorlijk complex is. En dat is precies waar wij plezier in hebben: Om ingewikkelde zaken terug te brengen tot begrijpelijke proporties. Met als resultaat een verslag dat gelezen wil worden!

Op basis van jarenlange ervaring en opgebouwde expertise, kan MVOplossingen je helpen in elk van de vier stappen nodig voor rapportage over MVO:

  • Vaststellen informatiebehoefte. De keuzes die in deze fase gemaakt worden, zijn bepalend voor de communicatie. En die communicatie moet naadloos aansluiten bij de identiteit van de organisatie.
  • Datacollectie. Goede informatie is de sleutel voor een goed maatschappelijk verslag. De druk op de tijd is groot, en de doorlooptijd vaak kort. Het is daarom van groot belang dat dit proces efficiënt en nauwkeurig uitgevoerd wordt.
  • Datavalidatie. De informatie is vaak voorhanden in heel verschillende bronnen, is vaak heel specifiek en wordt maar één keer per jaar opgevraagd. Het valideren van informatie vereist zowel detailanalyse als een globaal inzicht.
  • Rapporteren over MVO in het Jaarverslag. Een verslag dat gelezen wordt. Een verslag dat begrepen wordt. Een verslag dat het verhaal vertelt.

Starten met rapporteren over MVO is eenvoudiger dan je denkt. Wij werken op een pragmatische manier samen met organisaties met een scherp oog voor wat nu haalbaar is, en wat nodig is voor toekomstige ambities.

Wij overbruggen de afstand tot stakeholders

Stakeholders als bijvoorbeeld klanten, overheid, aandeelhouders confronteren bedrijven soms een eigen MVO-agenda. MVOplossingen kan bedrijven helpen om gepast antwoord te geven. Liever nog helpen wij bedrijven om vast te stellen wat het belang van het onderwerp voor de eigen organisatie is. Op deze manier helpen wij bedrijven om ad hoc vragen om te draaien tot gestructureerde MVO.

Soms worden heel specifieke vragen gesteld waarop de organisatie het antwoord schuldig blijft. Wij kunnen het antwoord formuleren en zullen daarbij ook adviseren op welke manier dit onderwerp goed opgepakt kan worden in de toekomst. MVO gaat in de visie van MVOplossingen over de kern van de bedrijfsvoering. Wij toetsen daarom ook wat het belang van het onderwerp voor de organisatie is.

Het ministerie van Economische Zaken nodigt grote bedrijven jaarlijks uit om de transparantiebenchmark in te vullen. MVOplossingen helpt bedrijven met het invullen van de vragenlijst, waarbij we meteen aangeven hoe de score in de toekomst verhoogd kan worden. Nog belangrijker: Wij gebruiken de enquête als een MVO-scan. Na invulling geven wij aan welke onderwerpen volgens ons belangrijk zijn om op te gaan pakken om MVO op een meer evenwichtige manier verder te ontwikkelen.

Wij adviseren om samen de juiste keuzes te maken

MVO vraagt om zorgvuldig balanceren van PeoplePlanet en Profit in de bedrijfsvoering. De keuzes die uiteindelijk gemaakt worden verschillen daarom van organisatie tot organisatie. Uit respect voor de waarde van deze eigenheid treden wij in adviestrajecten op als coach: MVOplossingen helpt organisaties om samen de passende beslissingen te nemen.

MVOplossingen geeft advies over MVO op een haalbare, praktische en inspirerende manier. Uitgangspunt voor ons advies is jouw onderneming. Iedere organisatie is uniek. Wij zijn van mening dat advies nauw aan dient te sluiten bij de ambities en bedrijfscultuur. MVO daagt ondernemers uit dit om de eigen bedrijfsvoering met een frisse blik te bekijken. Laat dat nou precies zijn, wat MVOplossingen graag doet.

MVO wordt het krachtigste waargemaakt in de kernactiviteiten, want daar kan het grootste verschil gemaakt worden. Daarom stelt MVOplossingen de klant centraal in haar advies over MVO. Met onze kennis en expertise helpen wij klanten om de duurzaamheid in de eigen organisatie te herkennen en helpen we passende ambities te formuleren.

Aangezien niemand het bedrijf zo goed kent als de klant zelf, stelt MVOplossingen zich in een adviestraject waar mogelijk op als jouw MVO-partner. Jouw kennis van het bedrijf tezamen met onze kennis van MVO zorgt er voor dat we praktische en uitvoerbare oplossingen bedenken en uitvoeren. Samen met jou willen wij een ijzersterk team vormen om duurzaamheid op een krachtige en kloppende manier bij het bedrijf te implementeren.

Wij helpen mee om de klus te klaren

Vaak ontbreekt het bij bedrijven aan de tijd en expertise om MVO op een goede wijze op te pakken. Wij nemen taken over daar waar het nodig is en sturen bij in processen die zelf opgepakt kunnen worden.

Bedrijven die „starten met MVO” voelen zich vaak geplaatst voor het dilemma: Waar beginnen we mee? Daar denken wij anders over. Bedrijven die interesse hebben om MVO op te pakken ondernemen al lang verantwoord. Maar nog niet systematisch. Er zijn nog geen doelstellingen, er is weinig samenhang, laat staan een communicatieplan over dit belangrijke onderwerp.

MVOplossingen helpt bedrijven om MVO op een praktische manier in de greep te krijgen, door:

  • Vast te stellen waar de organisatie staat
  • Samen te zoeken hoe MVO de identiteit kan versterken
  • Aan te geven welke onderwerpen relevant en belangrijk zijn
  • Te helpen de lacunes te vullen

Soms hebben organisaties slechts behoefte aan kortstondige projectmatige ondersteuning. Die bedrijven zijn bij MVOplossingen aan het juiste adres. Graag helpen wij bedrijven in korte intensieve projecten grote sprongen te maken. Wij zijn in te  huren voor kortstondige projectmatige ondersteuning om de druk van de organisatie af te halen!