Waarom zijn er MVO richtlijnen?

Waarom doet een bedrijf aan MVO?

Bedrijven hebben de intrinsieke wil om met haar ondernemen de wereld beter, mooier en eerlijker te maken. Om dit doel te bereiken wordt her MVO-raamwerk gebruikt om strategische beslissingen te toetsen. In dit raamwerk wordt afgewogen de belangen van zowel de mensen, als het milieu en de langere termijn financiën. MVO betreedt met haar holistische raamwerk een enorm breed speelveld met een enorme diversiteit aan onderwerpen.

Een bedrijf dat op een goede manier haar MVO communiceert onthult haar identiteit: Bij onze belangrijke beslissingen handelen wij op deze manier. MVO is dus een vrijwillig (niet te verwarren met vrijblijvend) management raamwerk, dat voor iedere organisatie uniek wordt ingevuld. Waarom een bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt?

Waarom zijn er MVO richtlijnen?

Een richtlijn is een instrument om richting te geven wanneer de specifieke uitkomst niet vastgesteld kan worden. Er is ruimte nodig voor variatie. Zowel extern van bedrijf to bedrijf, als intern van land tot land. Een andere brug die een richtlijn kan slaan, is het helpen in het vinden van een antwoord. Aangezien MVO niet verplicht is, is de ideale informatie niet altijd beschikbaar. Een richtlijn kan helpen om informatie op een alternatieve manier te rapporteren.

Een MVO richtlijn helpt onderwerpen te begrijpen, maar levert geen automatisch antwoord. Waarom zijn er richtlijnen?

Wat doen de GRI MVO richtlijnen?

GRI heeft zich ontwikkeld tot de onomstreden wereldwijde richtlijn voor rapportage over MVO. De GRI richtlijn:

Op welke manier kan GRI dienend zijn aan MVO?

 • GRI helpt om over het brede palet aan onderwerpen te rapporteren, door de spreiding van onderwerpen te koppelen aan de applicatieniveaus.
 • GRI helpt door de bomen het bos te zien, met de introductie van de GRI Index.
 • GRI helpt te bepalen welke onderwerpen relevant zijn. Relevantie wordt bepaald door de behoefte van belanghebbenden aan de te rapporteren informatie.
 • GRI helpt om te bepalen welke onderwerpen materieel zijn. Materialiteit geeft aan welk belang een onderwerp voor de organisatie heeft.

Op welke manier kan GRI MVO in de wielen rijden?

 • Door te blijven groeien in de selectie van onderwerpen. Natuurlijk moet GRI met de tijd mee gaan, maar GRI overtreed mijns inziens met GRI4 de grenzen aan de groei.
 • Door sector supplementen te beschouwen als toevoegingen. Een supplement is in mijn visie een hulpmiddel om onderwerpen sectorspecifiek te rapporteren.
 • Door de supply chain in de richtlijn op te nemen. Rapporteren over de eigen organisatie is al ingewikkeld genoeg. Rapporteren over je leveranciers kan slechts op een heel hoog abstractieniveau.
 • Met het handhaven van vuilnisbakindicatoren bestaande uit een tritst aan compiatiepunten, zie mijn blog over het onderzoek van SOMO, dienen opgesplitst te worden in uniek herkenbare indicatoren.
 • Door eisen te stellen die zelfs voor de ambitieuze organisaties onhaalbaar zijn. Een zo’n onhaalbare eis, is dat volledig rapporteren betekent dat alle compilatiepunten gerapporteerd worden.

Heb jij nog aanvullingen op deze blog, aarzel dan niet om te reageren op deze blog!

Deze blog is de laatste in een serie naar aanleiding van het SOMO onderzoek. In deze serie probeer ik stapsgewijs mijn lezers mee te nemen, hoe MVO richtlijnen een ingewikkeld onderwerp als MVO kan dienen… of frustreren.

Waarom zijn er MVO richtlijnen?

 1. Waarom doet een bedrijf aan MVO? Lees hierbij niet alleen mijn blog, maar ook de waardevolle bijdragen van mijn lezers!
 2. Waarom zijn er richtlijnen?
 3. Waarom zijn er MVO richtlijnen?

Geef een reactie