Gaat jouw bedrijf over van G3 naar G4?

Gaat jouw bedrijf over van G3 naar G4?

Voor enkele van mijn klanten ben ik aan het onderzoeken hoe zwaar de stap van G3 naar G4 is. Tot mijn vreugde zie ik in de details van G4, dat deze toch echt wel een verbetering is van G3. Natuurlijk staan mijn bezwaren nog steeds overeind:

De verbetering zit in de indicatoren

Ik noem er slechts een paar:

  • Rapportage over programma’s om energie te besparen (EN6&7) lijken in G3 als twee druppels water op de programma’s om de CO2-uitstoot te reduceren ( EN18), wat tot uitnodigt dubbelrapporteren. In G4 is wordt je uitgenodigd om te rapporteren hoeveel CO2 gereduceerd is (EN19) als gevolg van de reductieprogramma’s beschreven in EN6&7. En dat levert goede samenhang van informatie op.
  • Ook is de rapportage verbeterd door de CO2 uitstoot op te splitsen is in een indicator voor de scopes 1, 2 en 3.
  • Diversiteit in het management (LA 12) is nu veel beter te begrijpen, omdat het de opbouw van de rapportage gelijk is aan die van het personeelsbestand (LA1): Beiden worden opgesplitst naar geslacht, leeftijdsgroep en land van herkomst.

De grootste uitdaging bij de overgang van G3 naar G4 is: materialiteit

De overgang van G3 naar G4 wordt mijns inziens niet, of nauwelijks belemmerd door de indicatoren. Natuurlijk kost iedere verandering tijd en moeite om door te voeren, maar het is goed te doen met behulp van de transitietabellen:

Het echte werk zit in het vraag naar materialiteit. MVOplossingen is van mening dat bedrijven die zelfverzekerd zijn over hun rapportage, gewoon over kunnen stappen naar G4: Ze kunnen de initiële vraag naar materialiteit zelf beantwoorden. Ons advies is om na de rapportage een zorgvuldig geselecteerde groep stakeholders uit te nodigen om de materialiteit te testen. Doordat G4 daarmee concreet gemaakt is, is voor stakeholders veel makkelijker om feedback te geven. Met het uitvoeren van deze stakeholderdialoog heb je meteen een onderwerp voor je daaropvolgende verslag!

[poll id=”7″]

Geef een reactie