De GRI-bijlage van SNS REAAL

SNS REAAL publiceert haar detailgegevens in een bijzonder transparante GRI-bijlage. Bij toeval heb ik dit document gevonden. Wat andere organisaties kunnen leren van deze bijlage valt te lezen in mijn blog.  

De opbouw van de GRI-bijlage is simpel en effectief

De wereldwijde standaard voor verslaglegging over maatschappelijk verantwoord ondernemen is ontworpen door de Global Reporting Initiativen (GRI). GRI werkt thans met de derde generatie van het rapportage framework en is onderverdeeld naar onderwerpen. SNS REAAL werkt in een separate PDF de indicatoren één voor één af, waardoor iedere analist het bedrijf snel en goed op haar merites kan beoordelen.

Een voorbeeld van een indicator is LA13: de 13e indicator over Arbeidsomstandigheden (LA staat voor Labor Practices). Met LA13 legt GRI vast hoe rapporteurs diversiteit dienen te beschrijven: Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit.

LA13 wordt door SNS REAAL uitgebreid beschreven in een tweetal grafieken en een drietal tabellen. In de grafiek hieronder wordt  het percentage vrouwen weergegeven dat plaats neemt in het management, onderverdeeld naar echelon. Het detailniveau is indrukwekkend: SNS REAAL weet dit onderwerp tot op 6 echelons te rapporteren. Een 10 met de griffel voor transparantie!

De grafieken en tabellen zijn mooi gemaakt, maar werpen ook een aantal vragen op, terwijl ze juist snel inzicht zouden moeten verschaffen. Volgens een Chinees gezegde zegt een plaatje meer dan duizend woorden.

De grafiek over diversiteit in het management

Hieronder staat de grafiek over het percentage vrouwen dat zitting heeft in de 6 managementlagen van SNS REAAL. Het opmerkelijkste verhaal dat de grafiek ons verteld, is echter het detail wat je in de grafiek NIET ziet!

Er is geen rode en geen licht grijze staaf zichtbaar, omdat er geen vrouwen zitting nemen in de hoogste twee echelons. Dat kan je perfect lezen in tabel 14, hieronder gepubliceerd. Duidelijker wordt de grafiek met de begeleidende tekst: In de hoogste twee echelons nemen geen vrouwen zitting.

Dit vind ik een opmerkelijk gegeven. Waarom zijn  er eigenlijk geen vrouwen in de twee hoogste echelons? Ook ben ik geïnteresseerd of SNS REAAL beleid heeft of actie onderneemt om hier verandering in te brengen. Kortom een dergelijke grafiek verdient een verklarende tekst. Ik verwacht van een koploper als SNS Reaal, dat ze de lezer helpt de boodschap te begrijpen.

De tabellen over diversiteit in het management

De informatievoorziening door SNS REAAL is heel transparant en uitgebreid. In een oogopslag zie je de ontwikkeling in diversiteit in de afgelopen 3 jaren. Het detailniveau is wederom indrukwekkend.

GRI LA13 diversity and equal opportunityOndanks de transparantie komt betekenis van de informatie onvoldoende aan het licht.

TABEL 13: De verdeling van mannelijke en vrouwelijke medewerkers wordt weergegeven in % van fte. FTE staat voor een Full Time Equivalent. Dat zijn dus geen medewerkers, geen mensen, dat is een rekengetal!

TABEL 14: Deze tabel wil in 1 oogopslag de verhouding vrouwen in het bedrijf en het aandeel vrouwen in het management per echelon helder maken . De eerste groep wordt onderverdeeld in % van FTE. De tweede groep in %. In de kop boven de tweede groep getallen staat dat ook dit in % van leidinggevenden in fte totaal of per echelon is. Het lijkt dezelfde manier van onderverdelen, maar de twijfel is gewekt. En wat betekent in deze kop het woordje of? Daarnaast vertelt de tabel dat SNS-Bank 17290% vrouwelijke leidinggevenden heeft. Dat is ongetwijfeld 17,3%. Kleinigheidje, maar toch.

Wat kan men leren van het duurzaamheidsverslag van SNS REAAL?

De separate GRI-bijlage van SNS REAAL blinkt uit in transparantie. Een GRI-bijlage waar een duurzaamheidsanalist van droomt. Naast de gestructureerde opbouw, blinkt het document uit door het hoge detailniveau. MVOplossingen raadt organisaties aan dit model over te nemen. Met als aanvulling: Plaats de grafieken en tabellen in de juiste context, zodat de boodschap goed over de bühne komt.

Ik weet uit ervaring hoeveel tijd en moeite er wordt gestoken in het verzamelen en analyseren van de gegevens. Wanneer meer aandacht wordt besteed aan de wijze waarop deze grafieken en tabellen worden gepubliceerd, door verklarende teksten toe te voegen. Dan komt de boodschap veel beter tot zijn recht.

MVOplossingen is gespecialiseerd in management informatie en kan organisaties in een relatief kort en snel traject begeleiden, om haar cijfers beter te presenteren.

Geef een reactie