Puma publiceert haar Ecologische Winst en Verlies rekening

Puma publiceert haar Ecologische Winst en Verlies rekening

 

In het jaarverslag over 2012 rapporteert Puma dat ze naast een financiële winst van 320 miljoen Euro, de natuur voor 145 miljoen aan schade heeft berokkend. Dat zijn schokkende cijfers, maar ook interessante gepubliceerd in de Ecologische Winst en Verlies rekening. Bij mijn weten heeft nog nooit een bedrijf zo gedetailleerd berekend wat de negatieve impact is van haar bedrijfsvoering op het milieu.

Puma berekent de milieukosten van een product aan de hand van de onderdelen:

 • Broeikasgassen
 • Water
 • Afval
 • Luchtverontreiniging
 • Landgebruik

Een voordeel van het berekenen van de  milieu-kostprijs, is dat het Puma inzicht verschaft wat het resultaat is van haar inspanningen om het milieu te ontzien. De berekening toont onder andere aan dat de milieuvriendelijke alternatieve producten van Puma 31% minder drukken op het milieu.

Maar belangrijker is de Ecologische Winst en Verlies rekening

PumaEPL5tiersPuma berekent haar milieukosten tot in de 5e schakel van de productieketen. Dat is niet alleen een ingewikkelde procedure. Ook een kostbare. En dan schrijf ik niet over de kostprijs, die heb ik niet gevonden. De kostbaarheid zit hen in het effect. Slechts 6% van de Ecologische kosten worden door het bedrijf zelf gemaakt, en 76% in de 4e en 5e schakel. Het kleine aandeel van het eigen bedrijf is waarschijnlijk te verklaren door de aard van sportkledingbedrijven. Deze bedrijven doen eigenlijk voornamelijk aan productontwikkeling en marketing.

De productie van schoeisel en kleding wordt uitbesteed aan talloze leveranciers, waarbij zowel de ecologische als de sociale kosten diep in de keten (en voornamelijk in Azië  gemaakt worden. Moedig dat Puma dit project zo grondig uitvoert. En zo transparant publiceert.

Puma nodigt andere bedrijven uit om net als zij een Ecologische Winst en Verliesrekening te maken. De gebruikt methode is terug te vinden in de rekening en beschikbaar voor iedereen: Puma Ecologische Winst en Verliesrekening.

Puma rapporteert over vrede!

De MVOptimist zal niet snel enthousiast reageren op goede doelen. Dat is (samen met energiebesparing) de makkelijkste manier van MVO. Maar voor Puma maak ik graag een uitzondering. Het is namelijk bijzonder wanneer een bedrijf over vrede rapporteert. Puma volgt hierin het oeroude adagium “sport verbroedert”.

 • Daarom nodigt zij jonge mensen uit sociaal zwakke regio’s uit om te leren op welke manier zij sociaal ingewikkelde problemen aan kunnen pakken. 
 • Op 21 September was het World Peace Day. Voor Films4Peace hebben 21 innovatie kunstenaars het begrip vrede vastgelegd in korte filmpjes van 30 tot 90 seconden.
 • Puma sponsort One Young World, een wereldwijde bijeenkomst van toekomstige leiders waaronder 3 medewerkers van Puma.

Nieuwe verpakking

PumaCleverLittleBagPuma levert haar schoenen tegenwoordig in “Clever little bags” en heeft daarmee 5.400.000 kilo aan karton bespaard. Dat is 17 keer zo veel als het jaarlijkse papierverbruik van Puma. Dat zijn indrukwekkende getallen.

Alleen jammer dat er niet meteen bij staat wat dit project financieel betekent. In een geïntegreerd verslag verwacht ik de volgende informatie:

 • Wat is er geïnvesteerd in het stof?
 • Hoe vaak wordt deze nieuwe verpakking hergebruikt, zodat we de Return On Investment van deze actie kunnen bepalen. Zowel financieel als in grondstoffen.
 • Hoeveel heeft het op karton bespaard?
 • Met welk bedrag zijn de transportkosten gedaald?

Puma werkt mee aan circulaire economie

Puma Bring Back BinHet programma “Puma bring me back” maakt het voor consumenten mogelijk om gebruikte producten terug te schenken. Puma gebruikt het retourmateriaal voor hergebruik en recycling.

Het is me niet duidelijk geworden of je alleen je oude Puma producten kunt storten, of ook van de concurrentie.

Ook hier zou ik het interessant vinden om te weten wat

 • Puma verdient aan de ruwe materialen die het levert aan o.a. de auto-industrie.
 • Het kost om de producten te demonteren.
 • Of ze de retourmaterialen efficiënt kan combineren met de transport van goederen aan de winkels.

0 Responses

 1. Heeft Puma de schade, die zij aan de natuur aanbrengen gecompenseerd? Is Puma daarnaast van mening, dat als partijen schade aan de natuur aanbrengen, die ook moeten compenseren? Bij voorkeur niet financieel, maar in natura.

  Reply
  1. Goede vragen. Waar ik niet zomaar antwoord op kan geven. Ik zal eens navragen bij Puma, of zij hierop kunnen reageren.

   Reply

Geef een reactie