Ontwikkelingen in rapportage over MVO (1)

Vorige week was ik uitgenodigd door Corporate Register om als Nederlandse opiniemaker verslag te doen van de Corporate Responsibility Reporting Awards. Deze bijeenkomst heeft mij inzicht gegeven hoe bedrijven om dienen te gaan met de twee richtlijnen die dit jaar gelanceerd gaan worden. Daarover gaat mijn volgende blog. Nu een korte opsomming van ontwikkelingen in rapportage over MVO die ik op de CRRA het opgedaan.

Het verslag verschijnt nog steeds onder verschillende namen

© CorporateRegister.com
© CorporateRegister.com

Er is anno 2013 een wereldwijd erkende richtlijn: GRI 3. Maar dit betekent niet dat de jaarverslagen een uniforme naam hebben. Er zijn talloze verschijningsvormen, valt te zien in de grafiek hiernaast (Die op Corporate Register wordt gepubliceerd).

In Nederland is de term MVO Jaarverslag (oker) populairder dan Duurzaamheidsverslag (geel). Wat eveneens opvalt is de grote toename van geïntegreerde jaarverslagen  (paars), dat is in 2012 verdubbeld.

Geïntegreerd Rapporteren is hot in 2013

Slechts 18% van de stemmers is van mening dat het MVO jaarverslag los van het financiële jaarverslag gepubliceerd dient te worden. Maar liefste 78% van de stemmers stelt dat geïntegreerd rapporteren de norm is. Hierbij is het van belang dat er in de enquête geen onderscheid is gemaakt tussen het gecombineerde en het  geïntegreerde verslag.

Deze cijfers geven aan dat professionals van mening zijn dat MVO onderdeel dient te zijn van de core business van het bedrijf. Deze mening geeft aan dat communicatie over MVO in jaarverslagen volwassen aan het worden is: de professionals willen dat MVO opgenomen wordt in het jaarverslag omdat het daar meer serieus genomen wordt. Geïntegreerd rapporteren is de logische stap vooruit voor rapporteren over MVO.

Daarnaast is het opvallend dat 78% het geïntegreerd verslag tot norm verheft, terwijl minder dan 15% van de rapportages geïntegreerd zijn. We hebben blijkbaar nog een weg te gaan.

MVO gaat verder dan de business case

Natuurlijk dient bij MVO ook aandacht besteed te worden aan de derde P, van Profit. Maar MVO kan niet slechts het gevolg zijn van een succesvolle business case. MVO is een strategische drijfveer die bedrijven

  • voorbereidt op de toekomst
  • competitieve voorsprong geeft
  • aandacht geeft voor eco-premium producten
  • doet anticiperen op mogelijke bedreigingen
  • identiteit verschaft

Tenslotte

De CRRA is in de ogen van de MVOptimist nu nog iets te veel een Angelsaksisch feestje. Terwijl de visie over rapportage over MVO op het Europees continent toch echt afwijkt van de visie in het Verenigd Koningkrijk en de Verenigde Staten van Amerika. Daarom wil ik dit jaar mijn lezers wat vaker interesseren voor de CRRA en enkele van de Nederlandse koplopers in het zonnetje zetten. Nu was er in de 9 categorieën, met elk 10 genomineerden, slechts 1 Nederlandse nominatie, voor het beste verslag over 2012: mijn vorige werkgever ING.

Geef een reactie