Het belang van mensenrechten in het bedrijfsleven

Het belang van mensenrechten in het bedrijfsleven

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_single_image image=”13458″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full”][dt_gap height=”10″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Mensenrechten is een abstract onderwerp, waarvan de MVOptimist gevoelsmatig denkt:

 1. Dat is belangrijk
 2. Vooral in de landen die nog niet zo ver ontwikkeld zijn

Vanuit dat perspectief is het een lastig onderwerp voor rapportage: Dat moeten dan maar goed geregeld worden in de keten, want wij hebben onze zaakjes op orde! Dat is vast te kort door de bocht. Daarom ga ik op 11 juni naar de conferentie Human Rights & Business.

Wat zijn mensenrechten?

Er bestaan rond honderd verschillende mensenrechten, vervat in internationale verdragen. De meeste zijn van oorsprong Westerse rechten die vanaf de zeventiende eeuw zijn geformuleerd.

Mensenrechten worden vaak in drie categorieën ingedeeld:

 1. Burgerrechten en politieke rechten, of klassieke grondrechten. Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, godsdienstvrijheid en het recht op leven.
 2. Economische, sociale en culturele rechten, die nadruk leggen op sociale rechtvaardigheid. Voorbeelden zijn het recht op voedsel, inkomen, onderdak en scholing.
 3. Collectieve rechten. Voorbeelden zijn het recht op zelfbeschikking, het recht op beheer van eigen grondstoffen en een eerlijke welvaartsverdeling wereldwijd.

Het gegeven dat er meer dan 100 mensenrechten zijn, maakt het lastig om de mensenrechten als een geheel te omarmen. Dit uit zich in de praktijk: Landen ondertekenen de mensenrechten stuk voor stuk. Of niet.

Het belang van mensenrechten voor het bedrijfsleven

De 10 principes van de Global Compact begint met een tweetal beginselen:

 1. Bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen;
 2. Bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan schending van de mensenrechten.

Met deze twee beginselen legt de Verenigde Naties de bodem onder verantwoordelijk ondernemen. Indien deze beginselen binnen de bedrijfsvoering niet gewaarborgd zijn, kan van MVO geen sprake zijn. Voor bedrijven die niet de tijd vrij kunnen maken om de 100+ mensenrechten te bestuderen, somt de MVOptimist een kort lijstje op die alle bedrijven als een absoluut minimum zouden moeten waarborgen in de bedrijfsvoering:

 1. Discriminatie wordt niet getolereerd. Medewerkers die verschillen in ras, geslacht, of seksuele oriëntatie, hebben gelijke kansen en verdienen een gelijke beloning.
 2. Medewerkers hebben recht op een veilige werkplek. Hieronder valt nadrukkelijk ook de scholing bij gevaarlijk werk.
 3. Medewerkers zijn vrij om ontslag te nemen. Moderne slavernij, waarbij medewerkers in een schuldpositie worden gemaneuvreerd, is een probleem dat zich voordoet in Azië, Afrika en Zuid Amerika.
 4. Medewerkers zijn vrij om zich te verenigen in een vakbeweging.
 5. Kinderen horen te werken op school en niet op de werkvloer.
 6. Bedrijven betalen een leefbaar loon, zodat medewerkers de eigen families kunnen voorzien van genoeg eten, gezondheidszorg en scholing.

Ik ben benieuwd welke actieve rol het Nederlandse bedrijfsleven in kan nemen volgens John Morrison en Etta Rosales. Je kunt je aanmelden voor de conferentie via de website van de VBDO.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Geef een reactie