Jaarversverslag van koploper Alliander

Ik zal maar met de deur in huis vallen: Ik vind Alliander een erg leuk en frivool en vooral mensvriendelijk bedrijf. Dat zag ik echter niet aan de jaarverslagen: die waren altijd super strak. Maar dat is dit jaar wel anders: mooie info-graphics, speelse inhoudsopgave. De bladspiegel met resultaten en doelstellingen is bijna perfect, wat me daarbij enorm bevalt is de verwijzing naar de pagina waar de hoofdtekst te vinden is, wat beter kan is een icoon of kleur zodat je in één oogopslag ziet of een doelstelling gehaald is. Maar al met al: Wat een fijn ogend verslag!

MVO bij Alliander in een oogopslag

MVOplossingen was uitgenodigd voor het stakeholderoverleg

Als Arnhemse adviseur werk ik er aan, om een goede verstandhouding te onderhouden met het lokale netwerk. Alliander is één van de grote werkgevers in Arnhem, met wie ik goed contact heb. Ik was dan ook vereerd dat Alliander mij vroeg, zitting te nemen in het stakeholder-overleg. De belangrijkste adviezen van MVOplossingen waren:

 1. Geef meer houvast voor niet met bedrijf bekende lezers;
 2. Beschrijf je invloed en hoe je die aan wilt wenden/ in wilt zetten;
 3. Maak de link met financiën: welk effect hebben strategische keuzes;

Dat Alliander deze adviezen serieus heeft genomen, is zichtbaar in het resultaat.

Stel je goed voor

Het eerste stokpaardje dat ik bereed was, dat Alliander een relatief onbekend bedrijf is: De reden hiervoor is dat dit jonge bedrijf geen directe klantbinding heeft. Als je in een bepaalde regio gas of elektriciteit afneemt, kiezen klanten bewust een bepaalde leverancier, terwijl het Alliander automatisch toegewezen krijgt als netbeheerder. Mijns inziens dient het bedrijf zich daarom extra duidelijk voor te stellen. In de afbeelding hiernaast stelt het bedrijf zich kort en bondig voor.

In het opvolgende hoofdstuk, Alliander in perspectief, wordt helder uitgelegd wie en wat Alliander is, ondersteund door een simpele, maar krachtige afbeelding.

Benoem het belang

De tweede pijler voor de verbetering van het verslag, bestaat uit het duidelijk maken waar Alliander invloed heeft, en wat ze daar doet om een verschil te maken. En om aan te geven waar het minder invloed op heeft.

De aanleiding voor deze stelling is de ongekende netverliezen van Alliander: dat bepaalt 78% van de CO2 uitstoot. Ik begreep uit het vorige verslag van Alliander, dat het bedrijf deze netverliezen moeilijk kan beheersen.

De CO2 uitstoot van netverliezen wordt netjes gerapporteerd als 650 kiloton. Dat is meer dan de gezamenlijke uitstoot van de vier grote bouwbedrijven uit mijn vorige blog. Of vertaald naar de menselijke maat: het verbruik van 72.200 gezinnen, ofwel 166.000 inwoners: alle wasmachines, alle computers, alle autoritten, alle vakanties, de totale CO2 uitstoot van deze huishoudens. Ik zal deze cijfers samenvatten in een zin, om duidelijk te maken wat hier staat:

De netverliezen van Alliander zijn gelijk aan de CO2-uitstoot van alle bewoners van Groot-Almere.

Dit jaar wordt het belang en de activiteiten rond de netverliezen wel verhelderd, zie bijlage, maar het blijft mij te karig gezien de importantie van het onderwerp.

Duidt de duurzaamheid ook financieel

Mijn laatste belangrijke opmerking was, dat een geïntegreerd verslag een duidelijke link moet leggen tussen de duurzame activiteiten en de financiële gevolgen.

Bij de zojuist besproken netverliezen gebeurt dit niet. De bijlage is de tekst op bladzijde 34, waarin verwezen wordt naar een haalbaarheidsonderzoek naar supergeleidingkabel. Deze is in staat de het netverlies te halveren. In de jaarrekening, op bladzijde 131 staat dat de netverliezen een kostenpost van € 110.000.000 oplevert. En op bladzijde 104 staat dat Alliander derivaten inkoopt om de risico’s te dekken. Dit zijn volgens mij financiële producten dat Vestia bijna de kop kostte. Naar mijn mening dient een geïntegreerd verslag van Alliander in een complete pagina in te richten om de geïnteresseerde uit te leggen wat netverliezen zijn, wat dat betekent in termen van duurzaamheid en financiën. Nu moet ik de informatie bij elkaar sprokkelen, wat kenmerkend is voor wat ik in mijn blog over Philips noem: een gecombineerd verslag.

Een tweede test op een onderwerp dat Alliander ziet als een sleutelonderwerp zijn Slimme netwerken. Alliander rapporteert uitvoerig over dit onderwerp, in een aansluitend stuk. Hier laat het bedrijf zien dat ze oog heeft voor de toekomst, en in haar activiteiten rekening houdt met klanttevredenheid en privacy. Sterk verhaal, waar ik als Arnhemse energiekrijger echt enthousiast van wordt. Maar ook hier blijven de financiële aspecten onderbelicht. Het programma moet heel wat kosten: de vervanging van meters, de investeringen in de privacy audit proof, de data die opgeslagen dient te worden in de netwerken, etc. In een geïntegreerd verslag verwacht ik iets te lezen over waarom dit programma deze investeringen (hoeveel kost dit eigenlijk?) waard is. Ik denk dan aan:

 • Tactisch:
  • Klanttevredenheid rechtvaardigt investeringen
  • Beschikbaarheid van energie is in deze tijd bijna een eerste levensbehoefte
 • Strategisch:
  • Om een koploper te blijven
  • Om voorbereid te zijn op de toekomst: liberalisatie van de markt van netwerken
 • Financieel:
  • Leegstand en lekkages wordt eerder zichtbaar, wat het aantal kansen op netverliezen reduceert

Mijn oordeel kan helder zijn: dit is een prachtig gecombineerd verslag van een absolute koploper in Nederland. In mijn onderzoek naar goede voorbeelden van geïntegreerde verslagen, is mijn stelling dat Alliander nog een weg af te leggen heeft. Het verslag van Philips is een beter voorbeeld van een geïntegreerd verslag.

Wat kan men leren van het jaarverslag van koploper Alliander?

Heel veel, want dit is een erg goed verslag. Ik noem er twee:

 1. Alliander stelt zich goed voor aan de lezer. Het kost helemaal niet zo veel tijd om te lezen, maar alles valt op zijn plek als je weet wie of wat je bedrijf is.
 2. Een goed gesprek met je stakeholders is stap 1. Je communicatie en beleid verbeteren na goed geluisterd te hebben is minstens zo belangrijk. Mijn oprechte complimenten aan het MVO-team van Alliander.

Geef een reactie