Een duurzaamheidsverslag hoeft niet moeilijk leesbaar te zijn

Het eerste wat me opvalt aan het Maatschappelijk Jaarverslag van Royal Haskoning is dat het lekker kort is: 32 pagina’s. Dat is meer dan genoeg voor een goed verslag.

Hoe dik is een duurzaamheidsverslag?

©2011 MVOplossingen

In mijn database heb ik 3 types duurzaamheidsverslagen onderscheiden: Het gewone duurzaamheidsverslag

dat gemiddeld 58 bladzijden telt, het bericht of review dat zich beperkt tot 21 bladzijden en het geïntegreerde verslag van 151 pagina’s.

De ideale communicatiemix

Als publicist zou ik hopen dat ik mijn lezer 15 minuten aan me kan binden. Dan is een bericht van 12 kantjes groot genoeg. In mijn ogen bestaat de ideale communicatiemix uit een 10-pager voor iedere belangrijke belanghebbende, waarbij de versie voor de aandeelhouder opgenomen wordt in het financieel jaarverslag. Tenslotte publiceer je speciaal voor de analisten een bijlage met de details op basis van GRI.

Hoe ziet het verslag van Haskoning er uit?

Wanneer je het verslag meer in detail bekijkt, zie je dat van de 32 er 4 bladzijden gebruikt worden voor de omslag. Daarnaast zijn er 3 bladzijden met alleen een foto en zijn er 7 bladen in de bijlagen. Blijft over een kernverslag van 18 bladzijden.

Dit kernverslag is opgedeeld in hoofdstukken over de vijf strategische programma’s, welke ook te lezen vallen als hoofdstukken over de 4 belangrijkste belanghebbenden: opdrachtgevers, samenleving, medewerkers (2x) en aandeelhouders.

Leest als een trein

Wat me meteen bevalt aan het verslag van Royal Haskoning is de opening door een lid van de Raad van Bestuur, Henry Rowe. In simpel en leesbaar Nederlands legt hij ons lezers uit het hoe en waarom van duurzaamheid voor zijn ingenieursbureau.

Het hele verslag leest eigenlijk als een trein.

Daarnaast kijkt Royal Haskoning niet alleen naar de vraag van een opdrachtgever, maar houden we eveneens rekening met de omgeving waarin een bepaald project tot stand moet komen. Bijvoorbeeld door stakeholderanalyses uit te voeren om in kaart te brengen welke belangen verschillende partijen hebben en hoe deze met elkaar in balans gebracht kunnen worden. Of door binnen een project voortdurend aandacht te hebben voor stakeholders en de omgeving waarin het gerealiseerd moet worden. Neem bijvoorbeeld de bijeenkomst voor omwonenden van de A73/A74. Die maakten zich onder andere zorgen over de gevolgen van de werkzaamheden aan de geluidsschermen. Dura Vermeer en het omgevingsteam van Royal Haskoning anticipeerden hierop en organiseerden vier bijeenkomsten. Ruim 200 bezoekers kregen antwoord op hun vragen van medewerkers van Royal Haskoning, Dura Vermeer en Rijkswaterstaat. Het resultaat: nauwelijks vragen en klachten en bezoekers die weten waar ze aan toe zijn.

Wanneer je in een korte tekst zo snel helder kan maken waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen goed is voor je eigen bedrijf en je omgeving, kan ik niets anders doen dan mijn complimenten geven. En dat geschreven door de eigen afdeling communicatie. Maar toch…

mis ik de diepgang

De tekst bestaat vooral uit voorbeelden en introducties. Een door mij geïnterviewde professional bij een Nederlandse multinational omschreef hun rapport als ‘meer een statusoverzicht, dan een echt duurzaamheidsverslag.’ En zo voelt het verslag van Royal Haskoning ook aan: In dit verslag beschrijft de onderneming waar het op het gebied van duurzaamheid staat. Een verslag in de zin van: wij leggen jaarlijks verantwoording over onze bedrijfsvoering af aan de samenleving, met behulp van dit verslag… dat is dit mijns inziens (nog) niet. Daarvoor mis ik vooral:

 1. Materialiteit. Een zakelijke dienstverlener heeft meer dan 95% van de voetafdruk in elektriciteit en zakelijk verkeer. Dat zijn dus Beide gegevens worden niet gerapporteerd. Volgens mijn collega consultant Erik Bronsvoort, projectmanager voor de uitrol van de CO2 Prestatieladder binnen VolkerWessels, is deze kennis aanwezig voor alle bedrijven op de tweede trede van de ladder.
 2. Transparantie. Haskoning rapporteert wel hoeveel de uitstoot aan CO2 dient te dalen. Maar niet hoe groot die uitstoot daadwerkelijk is. Royal Haskoning rapporteert dat het op de derde trede van de CO2 prestatieladder staat en moet deze informatie paraat hebben. Het is dan wel zo transparant om deze informatie op te nemen in het duurzaamheidsverslag.

Wat kan men leren van het duurzaamheidsverslag van Royal Haskoning?

Een verslag dat helder en ongecompliceerd geschreven is, leest als een trein. De algemene gedachte is dat duurzaamheid ingewikkeld en duur is. Dit verslag maakt helder dat duurzaamheid een concrete vorm van ondernemen is, die goed is voor de business.

One Response

 1. Beste Menno,

  Dank voor je feed-back op ons verslag. Als reactie op je punten van verbetering, kan ik melden dat we dat deels bewust hebben gedaan. We willen juist meer gedetailleerde info op onze website plaatsen. Jouw bevindingen zien we dus eigenlijk wel als een bevestiging van wat we beogen.

  Dank voor het compliment en het kan natuurlijk altijd nog beter!

  Jan-Paul Kimmel

  Reply

Geef een reactie