GRI4 gooit het applicatieniveau overboord

GRI4 zit in de pijplijn. En de belangrijkste gebruikers zijn waarschijnlijk te druk bezig, om hier veel aandacht aan te besteden. Ik begrijp dat. Maar dat is niet goed! Sterker nog: Daar kunnen ze wel eens spijt van krijgen! Want de verbeteringen die G4 met zich mee brengt, ik word daar niet blij van.

Is de MVOptimist te eigenwijs?

Ik schrijf nu binnen een maand een blog over GRI4, waarin ik aangeef wat daar allemaal aan schort. En ik schrijf onder de pseudoniem MVOptimist, niet als MVOkritikaster! En ik weet nog wat ik dacht bij mijn vorige blog over GRI4: Ik ben te laat!

Waarom ben ik te laat?

Strikt genomen zijn wij allen nog op tijd om te reageren op de draft van GRI4. Maar als je ziet wat er in de steigers staat, weet je: Dit kun je wel wat bijsturen, wat polijsten, ietsje dirigeren. Maar dit monster kun je niet meer in zijn hok terug stoppen. Hier is al zoveel energie in gestoken, dat alleen heel zware kritiek GRI kan helpen om terug te keren op haar schreden. Ik raad de professionals in rapportage over MVO met klem aan om te kijken naar GRI4, want GRI4 gaat jouw toekomst er niet makkelijker op maken… vrees ik

In mijn vorige blog GRI: Maak GRI4 eenduidiger heb ik aangegeven dat GRI ons rapporteurs moet helpen om beter te rapporteren. Dat vraagt om heldere guidence vanuit GRI, dat maakt bedrijven vergelijkbaar, dat maakt dat bedrijven energie steken in de kwaliteit van de gegevens, niet in de vorm van rapportage. Dat is mijn fundamentele mening over het groeipad wat GRI zou moeten volgen. Deze blog gaat over het applicatieniveau.Die gaat in GRI4 op de helling.

Wat is een applicatieniveau?

Het applicatieniveau van GRI, de Global Reporting Initiative, geeft aan de mate van volledigheid waarop een organisatie rapporteert. Dit wordt bepaald aan de hand van de beschrijving van het profiel en het beleid van de organisatie, en het aantal indicatoren dat gerapporteerd wordt.

Op A-niveau rapporteert een bedrijf super gedetailleerd: Alleen al de beschrijving over het bedrijf en haar beleid wordt beschreven aan de hand van 42 indicatoren. Vervolgens zijn er 79 prestatie indicatoren. Daarvan zijn er voor een rapportage op A-niveau 49 verplicht en 30 facultatief. Dat niet iedere organisatie op A-niveau rapporteert is om deze reden begrijpelijk.

GRI neemt afscheid van het applicatieniveau

In GRI4 is geen sprake meer van een applicatieniveau, omdat sommige gebruikers het applicatieniveau verkeerd begrepen hebben. Wat is dat nou voor een drogreden? Ik ken… en nu begeef ik me op nat ijs: praat nooit ver religie of politiek. Maar laat ik het diplomatiek stellen: Ik ken religieuze geschriften die door sommige mensen niet helemaal goed begrepen worden. Uit naam van een religie wordt Malala geëxecuteerd, de Apartheid in Afrika gerechtvaardigd… Ik heb een andere mening over deze twee excessen. Maar om nou de heilige schriften te vervangen omdat sommige mensen de tekst verkeerd begrepen hebben?

Dan leg je het toch nog een keer uit? Maar dan beter!

MVOplossingen is een grote voorstander van het applicatieniveau. Zoals MVO een groeipad is, zo dient de rapportagerichtlijn ook een groeipad te hebben. MVOplossingen heeft veel klanten die blij zijn op een applicatieniveau in te stappen. En daar op termijn een doelstelling aan te verbinden: Over x jaar gaan wij een stap verder, op naar het volgende hogere niveau. Dat ons dan wel past en nu nog een brug te ver is.

Het fijne van MVO is, dat organisaties zelf kunnen kiezen hoe zij communiceren over onderwerpen waarover ze niet verplicht worden te rapporteren. De richtlijnen dienen deze transparante organisaties te helpen, deze onderwerpen op een goede manier voor het voetlicht te brengen. Dat vraagt om uitleg. Om begeleiding. Dat is wat GRI volgens MVOplossingen dient te leveren.

GRI dient niet organisaties een doel te stellen

GRI dient handvatten te bieden om de doelstellingen goed te rapporteren

 

Het toegepaste applicatieniveau in Nederland

Het meest toegepaste applicatieniveau in Nederland is B met 30 rapportages. Vrijwel evenveel organisaties rapporteren op applicatieniveau C. Bijna 20% van de Nederlandse duurzaamheidsverslagen rapporteert op A-niveau. Dit zijn koplopers als bijvoorbeeld DSM, Philips, AkzoNobel en Rabobank. Meer informatie staat in mijn blog: Analyse: Op welk applicatieniveau rapporteert Nederland?

[poll id=”1″]

 

Geef een reactie