G4 - Stap 2: Hoe uitgebreid rapporteer je?

G4 - Stap 2: Hoe uitgebreid rapporteer je?

In stap 1 stelt de organisatie vast welke onderwerpen belangrijk zijn. Dat is volgens de MVOptimist zonder discussie de allerbelangrijkste stap. En vervolgens de tweede stap: Hoe uitgebreid rapporteer je? In G4 zijn hiervoor twee opties:

  • Kernachtig – Core
  • Uitgebreid – Comprehensive

Kernachtig – Core

Een kernachtig rapport behandelt de essentiële onderwerpen. Het verstrekt de benodigde ‘achtergrondinformatie’ om te begrijpen op welke manier het bedrijf impact heeft op mens en milieu. Letterlijk:

“The Core option contains the essential elements of a sustainability report. The Core option provides the background against which an organization communicates the impacts of its economic, environmental and social and governance performance.”

Uitgebreid – Comprehensive

Een uitgebreid rapport plaatst de essentiële onderwerpen in de strategische context: Het geeft aan wat het belang voor het bedrijf is om het onderwerp te managen en te rapporteren. Uitgebreid rapporteren vereist dat alle indicatoren die gerelateerd kunnen worden aan een materieel onderwerp gerapporteerd worden. Letterlijk:

“The Comprehensive option builds on the Core option by requiring additional Standard Disclosures of the organization’s strategy and analysis, governance, and ethics and integrity. In addition, the organization is required to communicate its performance more extensively by reporting all Indicators related to identified material Aspects.”

Nota bene

De keuze om kernachtig of uitgebreid te rapporteren zegt niets over de kwaliteit van het rapport, noch over de kwaliteit van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Letterlijk:

“The options do not relate to the quality of the report or to the performance of the organization. They reflect the compliance of the organization’s sustainability report with the Guidelines.”

Basisinformatie voor publicatie – General standard disclosures

Ongeacht de kenmerken van de organisatie, wordt van ieder bedrijf basisinformatie gevraagd. De basisinformatie voor een kernachtig G4 verslag omvat 34 indicatoren. Vergis je niet, dit zijn veel meer dan 34 brokjes informatie. Ook in G4 kan een indicator een set van indicatoren zijn.

Om uitgebreid te rapporteren zijn 24 extra indicatoren verplicht, vooral bij de onderwerpen Governance, Ethiek en Integriteit.

GRI G4 - Table 3 Required General Standard Disclosures
GRI G4 – Table 3 Required General Standard Disclosures

Specifieke informatie voor publicatie – Specific standard disclosures

In stap 1: Wat is materieel wordt bepaald welke specifieke informatie volgens de richtlijn gerapporteerd dient te worden. In een kernachtig rapport dient van ieder belangrijk onderwerp minimaal 1 indicator gerapporteerd te worden. In een uitgebreid rapport dienen van alle materiële onderwerpen alle gerelateerde indicatoren gerapporteerd te worden.

GRI G4 - Required Specific Standard Disclosures
GRI G4 – Required Specific Standard Disclosures

De belangrijkste kritiekpunten van de MVOptimist op G4 blijven helaas overeind:

[poll id=”1″]

Indien uw organisatie de opstap naar G4 wil voorbereiden kunt u contact met ons opnemen. MVOplossingen helpt organisaties op een haalbare en passende manier stappen te zetten naar beter rapporteren over MVO in jaarverslagen. De GRI-richtlijn is met de introductie van G4 veranderd. Onze missie niet: MVOplossingen helpt bij de creatie van rapportages die gelezen willen worden

Geef een reactie