G4 - Stap 1: Wat is materieel?

G4 - Stap 1: Wat is materieel?

Het doel van de vierde generatie GRI Guidelines (G4) is simpel:

G4 helpt bedrijven te rapporteren over hoofdzaken

En dat is goed nieuws. Verslagen zijn te vaak een opeenstapeling van feiten (om een zo hoog mogelijk applicatieniveau binnen GRI te krijgen?) in plaats van een verslag om helder te maken waar het bedrijf voor staat.

“G4 legt nadruk op de noodzaak voor organisaties om zowel het rapportageproces als eindrapport te richten op die onderwerpen die belangrijk zijn voor hun bedrijf en hun belangrijkste belanghebbenden. Deze aandacht voor ‘materialiteit’ zal rapporten relevanter, geloofwaardiger en  gebruiksvriendelijker maken. Dit stelt organisaties in staat om markten en de samenleving beter te informeren over duurzaamheid.” (vertaling: MVOplossingen)

De richtlijn helpt om waardevolle informatie te verstrekken over de belangrijkste aan MVO gerelateerde onderwerpen, waar onder:

  • Invloed op sociale onderwerpen, op o.a. medewerkers, klanten, omwonenden, leveranciers
  • Invloed op het milieu, zowel in de bedrijfsvoering als ook in de producten en diensten die geleverd worden
  • Governance, hoe het bedrijf zichzelf organiseert zodat er oog is voor de langere termijn, zodat de tegengestelde krachten van risico en zekerheid met elkaar in balans komen

De focus op hoofdzaken in G4 is de MVOptimist uit het hart gegrepen: Rapportages van meer dan 50 bladzijden, zijn naslagwerken en geen media voor strategische communicatie. De lezers raken door de bomen het bos kwijt.

MVO vereist gebalanceerd rapporteren

Het risico van focus is dat de balans uit het oog verloren wordt. Er zijn twee types balans waar aandacht aan geschonken dient te worden:

  • Het bedrijf dient zowel over de positieve als de negatieve invloed dat ze op mens en milieu heeft te rapporteren. Een verslag met alleen maar oog voor de positieve bijdrage heeft, wordt slecht ontvangen: greenwashing. Onderzoek door Corporate Register stelt zelfs dat niets een verslag zo betrouwbaar maakt, als het rapporteren van wat mis ging in het afgelopen jaar.
  • Balans dient er ook te zijn in de selectie van onderwerpen. Dat betekent dat de geselecteerde hoofdzaken tezamen een volledig beeld geven van de organisatie.

G4 legt de nadruk op “materialiteit”

De vraag die G4 centraal stelt is: Wat is materieel? Materialiteit is een ingewikkeld begrip, dat makkelijk verkeerd uitgelegd kan worden. GRI lijkt te stellen: Materieel zijn de onderwerpen die belanghebbenden belangrijk vinden. Dat is een misvatting.

Materieel zijn de onderwerpen waar een bedrijf grote invloed heeft op de samenleving

En dat is niet altijd eenvoudig te herkennen. Zeker niet voor een buitenstaander! Een bedrijf dat wil bepalen wat haar materiële onderwerpen zijn, dient vanuit mijn visie daarom altijd de volgende 3 stappen te volgen.

Stap 1.1: Introspectie

Kat ziet Leeuw in de spiegelBepaal op basis van je bedrijfsvoering, de markten die je bedient en de omgeving waarin je opereert wat de onderwerpen zijn waar je invloed uitoefent op de samenleving, of een deel daarvan.

Stap 1.2: Selecteer de belanghebbenden

Bepaal op basis van je identiteit en ambitie met welke groepen van belanghebbenden het bedrijf goed begrip wil hebben.

Stap 1.3: Presenteer jezelf goed aan de belanghebbenden

Dit start met het leggen van het fundament: Stel de organisatie helder voor: dit is ons bedrijf, dit zijn onze belangrijkste producten, merken en markten. Dit is onze visie en ambitieniveau, waar wij op aangesproken willen worden. Presenteer vervolgens de onderwerpen waarvan de organisatie herkent dat ze belangrijke gevolgen hebben op de samenleving.

Stap 1.4: Selecteren van materiële onderwerpen

Vraag je zorgvuldig geselecteerde belanghebbenden om een evaluatie te maken:

  • Hebben wij de juiste onderwerpen geselecteerd?
  • Op welke onderwerpen leggen wij te weinig, of juist te veel nadruk?
  • En wat is bij deze onderwerpen de invloed die het bedrijf op jou heeft?

Tenslotte

Volgens GRI dient het rapport uitgebreid aandacht te besteden aan het bovenstaande proces. De MVOptimist hoopt dat bedrijven niet in de valkuil lopen door dit proces uitgebreid te rapporteren in het jaarverslag. Dit proces dient eenvoudig gevonden te kunnen worden, in een apart document of ergens op het internet. Voor de meeste lezers is dit proces niet belangrijk, dat geldt niet voor de uitkomst. Die is voor alle lezers enorm belangrijk.

Dit is de analyse “Wat is materieel” van MVOplossingen

Indien uw organisatie de opstap naar G4 wil voorbereiden kunt u contact met ons opnemen. MVOplossingen helpt organisaties op een haalbare en passende manier stappen te zetten naar beter rapporteren over MVO in jaarverslagen. De GRI-richtlijn is met de introductie van G4 veranderd. Onze missie niet:

MVOplossingen helpt bij de creatie van rapportages die gelezen willen worden

Geef een reactie