GRI publiceert G4 Sector Supplementen

GRI publiceert G4 Sector Supplementen

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”13452″ alignment=”center” border_color=”grey” img_link_target=”_self” img_size=”full”][dt_gap height=”20″][vc_column_text]De rapportage over maatschappelijk verantwoord ondernemen verschilt van bedrijf tot bedrijf. En dat is maar goed ook, want daardoor kunnen bedrijven zich van elkaar onderscheiden. Voor belanghebbenden is het echter ook belangrijk om te kunnen vergelijken. Maar dan wel appels met appels! Daarom is de MVOptimist een voorstander van sector supplementen.

GRI heeft 10 sectorsupplementen gepubliceerd

G4 SectorSupplementen 10

Wat zijn goede sector supplementen?

Een goede sector supplement geeft handvaten aan bedrijven om binnen de sector

  1. De onderwerpen in te delen in mate van belang;
  2. De onderwerpen waar nodig in een sector-specifieke definitie te vatten.

1. Mate van belang

Materiality Matrix 34 NLHet belang van een onderwerp wordt uitgedrukt in materialiteit. Een moeilijk en veelal verkeerd gebruikt begrip. De MVOptimist interpreteert de bespreking over materialiteit in G4 als volgt:

  • Insiders bepalen de mate van effect (of, impact)
  • Outsiders bepalen de mate van relevantie

Het belang uitgedrukt in effect en relevantie kan vastgelegd worden in een materialiteitsmatrix. De matrix ontworpen door MVOplossingen is getoond hiernaast. In de blauwe vakjes, die in dit geval een driehoek vormen, staan alle materiële onderwerpen. Onderwerpen van ondergeschikt belang zijn staan in de grijze blokken. Het onderwerp dat behandeld wordt wordt oranje opgelicht. Een volledig ingevulde matrix volgens de systematiek van MVOplossingen is te vinden in de GRI-Index van Beter Bed Holding.

Het belang van een duurzaamheidsaspect mag binnen een sector redelijk vergelijkbaar worden geacht. Daarom zou het nuttig zijn indien de sector het belang van onderwerpen weegt en opneemt in het supplement.

Bedrijven kunnen vervolgens in de Disclosure on Management Approach (DMA) stakeholders informeren of het onderwerp bij het betreffende bedrijf meer om minder belangrijk is dan standaard in de sector. De uitkomst van de dialoog kan dan zijn dat het belang van een aspect voor het bedrijf afwijkt van de sector.

Geeft het supplement een indicatie van het belang?

Dat gebeurt in het supplement van de financiële sector slechts beperkt en kwalitatief. Een voorbeeld:

Financial institutions should estimate the greenhouse gas (GHG) emissions resulting from their business travel as this represents one of the major direct impacts of financial institutions. This estimate should: Ÿ

 • Include travel on behalf of the company or use of the company fleet; and Ÿ
 • Include the use of courier services.

2. Een sectorspecifieke definitie

De wijze van rapporteren over onderwerpen dient volgens de MVOptimist binnen een sector identiek te zijn. Op die manier kunnen belanghebbenden de bedrijven binnen de sector vergelijken en beoordelen. Dat dit niet het geval is, is terug te lezen in de blog waar de MVOptimist de verslagen van 4 Nederlandse bouwbedrijven vergelijkt. Deze bedrijven waren er kien op, mij te vertellen hoe onvergelijkbaar ze zijn.

Natuurlijk is ieder bedrijf uniek. Maar vanuit de opinie van de MVOptimist dient het unieke karakter zichtbaar te worden door de samenvoeging van velen standaard eigenschappen. En deze standaard eigenschappen dienen gerapporteerd te worden vanuit een gelijke definitie. Sterker nog, de gelijke definitie helpt bedrijven om pro-actief de verschillen uit te leggen, een verzonnen bijvoorbeeld:

Onze CO2 uitstoot is hoger dan gemiddeld in onze sector omdat wij relatief veel spoorbruggen bouwen.

Geeft het supplement een eenduidige definitie?

Nauwelijks. De definities blijven kwalitatief en helpen daarmee de vergelijkbaarheid nauwelijks vooruit. Het beste uitgewerkt zijn de beschrijvingen van giften voor goede doelen.

Financial institutions should further report a breakdown of their community investment by theme (e.g., arts, education etc.) and normalize the contribution as a % of pre-tax profit.

To aid comparison and understanding, they may also report a breakdown by geographical area (such as major regions), by type (cash, time, in-kind and management costs) and by motivation.

Commentary compilation methodology: Community investment should be calculated by adding:

  1. Monetary contributions such as charitable gifts and community partnerships
  2. Time contributions such as staff volunteering in paid time
  3. In-kind contributions from services or equipment
  4. Management costs

Vervolgens wordt dit onderwerp uitgewerkt in 3 bladzijden.

De gemiste kansen!

  1. Het sector supplement moet bedrijven helpen om het belang van onderwerpen binnen de sector vast te stellen. Dat helpt enorm om rapportage zinvoller te krijgen.
  2. Het supplement voor de financiële sector heeft de kans om op het juiste moment de richtlijn bij te buigen en in een meer passende manier toe te passen. Zo is het nauwelijks interessant om van een bank te weten wat het waterverbruik van hun kantoororganisatie is. Wel zou de MVOptimist willen weten hoeveel waterprojecten het financiert die onder de Equator Principles vallen.
  3. G4 heeft een tweetal nieuwe relatieve indicatoren. Zowel energie- als broeikasgas-intensiteit had prima voor de sector vastgelegd kunnen worden.
  4. Het sector supplement van de financiële sector bevat 11 extra indicatoren! Volgens de MVOptimist zijn er al genoeg indicatoren. Het supplement dient geen indicatoren toe te voegen, maar bij te buigen zodat deze alsnog relevant zijn.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Geef een reactie