Rapporteren over MVO staat aan de vooravond van veranderingen

Rapporteren over MVO staat aan de vooravond van veranderingen

In mei lanceert GRI de vierde generatie richtlijnen voor MVO Rapportage. Daarnaast publiceert de werkgroep IIRC in het najaar van 2013 de standaard voor geïntegreerd rapporteren. Wat gaat dat betekenen voor organisaties die rapporteren over MVO?

G4 wordt veel minder drastisch gewijzigd dan voorzien

Deze richtlijn helpt rapporteurs om een volledig beeld van het MVO-beleid te schetsen. Het richt zich daarmee niet op een specifieke groep stakeholders, maar op alle stakeholders. G4 is de nieuwe standaard die bedrijven helpt om de juiste onderwerpen te kiezen en deze op gepaste wijze te rapporteren.

Naar een goed gebruik in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) worden richtlijnen in samenwerking met een diverse groep aan belanghebbenden geschreven. Zo ook GRI4. Het concept die voor commentaar aangeboden is, deed nogal wat stof opwaaien, door de toename van het aantal indicators, de toegenomen complexiteit door de aandacht voor de leveranciersketen en het opgeven van de applicatieniveaus.

Nauw betrokkenen voorspellen dat GRI4 minder drastisch zal wijzigen dan het concept. Dat is goed nieuws.

Richtlijnen voor geïntegreerd rapporteren zijn ontworpen

Deze standaard wordt gebouwd door de werkgroep IIRC, de International Integrated Reporting Council. Anders dan GRI richt de IIRC zich op slechts een belanghebbende: de aandeelhouder, of specifieker: de institutionele beleggers. Deze groep van professionals toont nauwelijks interesse in de traditionele MVO Jaarverslagen, waarin het verhaal van het bedrijf verteld wordt. Deze doelgroep heeft een bijna onstilbare honger naar informatie.

Hoe verhouden G4 en IR zich tot elkaar?

Allereerst dient gezegd te worden dat GRI nauw betrokken is bij de IIRC en dat er professionals zijn die zich met het ontwerp van beide richtlijnen bezig houden. Verder is het nog volstrekt onduidelijk hoe beide richtlijnen zich tot elkaar verhouden. De nieuwe standaard van GRI wordt niet genoemd in het concept van de IR-richtlijn.

Dat is jammer en duidt op een gemis aan strategie. Beide organisaties laten het aan de rapporterende organisaties over, om vast te stellen hoe de richtlijnen elkaar versterken, verwarren of tegenspreken.

Welke strategie stelt MVOplossingen voor?

Het concept van geïntegreerd rapporteren is voor alle organisaties interessant. MVO hoort thuis in de core business van organisaties. Vanuit dat perspectief dienen organisaties hun MVO-beleid in een helder verhaal voor te leggen aan haar eigenaren, de aandeelhouders.

Dat betekent niet dat de IR-richtlijnen voor alle bedrijven interessant zijn! Slechts de bedrijven die opgenomen willen worden in duurzame fondsen, dienen zich te voegen naar deze richtlijn. Deze bedrijven kunnen de IR-richtlijn het beste gebruiken voor het aanleggen van een bibliotheek vol detailinformatie. De aandeelhouders vragen zoveel detail, dat je in verslagen door de bomen het bos niet meer ziet. Of erger: dat je door de woordenmassa het verhaal dreigt te missen.

Bedrijven die een verhaal te vertellen hebben, naar ik mag hopen alle bedrijven, kunnen zich wenden tot GRI4. In onze ogen is het verhaal te vaak de kind van de rekening, ondergesneeuwd door een brij aan informatie.

Wat vraagt een goed rapport?

Een goed rapport leest als een contact advertentie. Het bedrijf stelt zich netjes voor, dit zijn wij, we leveren deze goederen en diensten in deze landen en dit is onze primaire doelgroep. Ook maakt het verslag helder waarom een bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt. Een goed rapport schetst het beeld op welke manier dit bedrijf reageert op strategische vraagstukken; Geeft inzicht wat de belangrijkste dilemma’s en uitdagingen zijn; Ontvouwt de doelstellingen voor de komende jaren. Een goed MVO-verslag ontsluiert daarmee de identiteit van een organisatie.

Dat vraagt om een behapbaar verslag, dat vlot leest. Dat begrijpelijk is voor gewone mensen die interesse tonen in het bedrijf. . Voor de gewone lezer zijn de detailgegevens informatiebrokken die dienen als bewijslast, als instrument om aan te tonen dat de informatie correct is.

Een goede doelstelling is om deze lezersgroep tien minuten aan je te binden. In dit tijdbestek dient de lezer een helder beeld te ontwikkelen hoe het bedrijf zich onderscheidt van haar concurrenten en hoe het omgaat met twee of drie belangrijke onderwerpen die de lezer kan selecteren uit het verslag. Indien de interesse gewekt is, kan de lezer doorverwezen worden naar de centrale bibliotheek met detailinformatie, gestoeld op G4 en IR-richtlijnen.

Deze strategie maakt G4 behapbaar

Wanneer je als bedrijf je verhaal centraal stelt in het MVO-Jaarverslag en dat combineert met een bibliotheek vol informatie, is de ideale situatie gecreëerd. Je gebruikt dat de richtlijnen niet als dwangsnoer, maar als een richting gever. Dit zijn de onderwerpen in het spectrum van MVO. Kies die onderwerpen die tezamen een volledig en afgewogen beeld geven van uw organisatie. Een goed MVO-verslag ontsluiert daarmee de identiteit van jouw organisatie.

0 Responses

  1. Ik ben het met je eens dat jaarverslagen leesbaarder moeten worden, begrijpelijker en boeiend. Hier komt storytelling om de hoek kijken en krijgt mijn journalistieke achtergrond meer waarde. Zie jij ook kansen nu mvo steeds belangrijker wordt bij de jaarlijkse verslaglegging?

    Data verzamelen laat ik graag over aan de mvo-experts. Maar over duurzame bedrijfsvoering schrijf ik graag goed verhaal!

    Reply

Geef een reactie