Hoe goed is het DSM Jaarverslag over 2011?

Het Jaarverslag van DSM over 2010 is uitgeroepen tot het beste duurzaamheidsverslag over 2010. Deze zogenaamde Kristalprijs verdient het verslag dat het meest transparant is, in de ogen van de jury. Het is de bedoeling dat ik hier op www.MVOptimist.nl de geïntegreerde verslagen van absolute koplopers over 2011 met elkaar vergelijk. De MVOptimist heeft reeds geschreven over de verslagen van Alliander en Philips. In deze blog probeer ik helder te maken hoe goed het jaarverslag van DSM is.

DSM heeft over 2010 een 99% score op transparantie over duurzaamheid gehaald. Gelooft u mij maar: dit verslag, zo dik als een telefoonboek, is compleet. Maar dat geldt ook voor de verslagen van de andere koplopers, als Philips (97%) AkzoNobel (97%) KPN (96%) TNT (96%) en Nuon (96%) . Daarom beoordeel ik het verslag slechts op de onderwerpen waarop een absolute koploper zich nog kan onderscheiden:

 • De mate van integratie: worden financiële doelen voorzien van een duurzaamheidscontext en de duurzaamheidsdoelen voorzien van een financiële context.
 • De mate van assurance: hoe waarheidsgetrouw is de informatie in het rapport.

Hoe geïntegreerd is het DSM Jaarverslag 2011?

Een eerste inspectie toont aan dat van de 20 kerncijfers er 9 onderwerpen gerapporteerd worden die vallen binnen het spectrum duurzaamheid:

 1. 18% van de omzet bestaat uit innovatieve producten.
 2. 94% van de pijplijn met innovaties, zijn ECO+ producten.
 3. 41% van de lopende activiteiten bestaat uit ECO+ producten.
 4. Energieverbruik is 44 PetaJoules.
 5. Waterverbruik is 157 miljoen m3.
 6. Uitstoot broeikasgassen is 4,6 miljoen ton.
 7. Er zijn 22.224 arbeidskrachten werkzaam.
 8. 71% van de medewerkers is positief over de werkgever
 9. 0,53 ongevallen per 100 medewerkers

Een bedrijf dat in haar jaarverslag 45% duurzame kerncijfers rapporteert, dat is ongekend hoog.

Worden financiële resultaten voorzien van een duurzame context?

Deze vraagstelling onderzoek ik met het onderwerp acquisities: Hoe transparant en strategisch rapporteert DSM over de bedrijven die ze gekocht heeft?

Elke potentiële acquisitie en elk potentieel partnership wordt door DSM beoordeeld aan de hand van strenge criteria op het gebied van strategie, financiën en duurzaamheid. Bij het screenen wordt een eerste selectie gemaakt op basis van de strategische fit. Op de zo verkregen shortlist worden de financiële criteria toegepast. Een belangrijk strategisch criteriumis dat de business of partner een leidende positie moet toevoegen of versterken en waarde moet toevoegen aan DSM voor wat betreft technologische en/of marktcompetenties.

De voornaamste financiële criteria voor acquisities zijn een Single-A kredietwaardigheidsrating voor DSM, vanaf het begin een bijdrage aan de winst per aandeel uit gewone bedrijfsuitoefening vóór afschrijving en amortisatie (Cash Earnings Per Share) en vanaf het tweede jaar een bijdrage aan de winst per aandeel. Acquisities moeten ook bijdragen aan de realisatie van de andere financiële doelstellingen. …

DSM is ook op zoek naar mogelijkheden ter versterking van competenties en marktposities voor de andere drie strategische groeiaanjagers: uitbreiding in Snelgroeiende Economieën, Innovatie en Duurzaamheid. DSM’s vier strategische groeiaanjagers zijn stuk voor stuk belangrijk, maar ze versterken elkaar ook. Door meerdere aanjagers met elkaar te combineren kan DSM een groter aantal businessmogelijkheden met groot potentieel genereren.
Sinds september 2010 heeft DSM een reeks acquisities en partnerships bekendgemaakt in de clusters Nutrition en Performance Materials en in de Emerging Business Areas. De volgende tabel geeft een overzicht van deze acquisities en partnerships en laat zien aan welke strategische acquisitiecriteria zij voldoen.
De belangrijkste acquisitie lijkt Martek Biosciences te zijn. Deze aankoop maakt DSM de grootste innovator ter wereld en marktleider op het gebied van Algen DHA Omega-3 en ARA Omega-6 producten. Dat klinkt interessant, maar verteld natuurlijk niet zo veel: Koop je een klantenbasis, of productverbetering en assoritmentverbreding in? En op welke duurzame gronden is deze beslissing genomen? Ik heb niet meer dan de stip op het bovenstaande plaatje kunnen vinden.
Over de aankoop van 51% van AGI Taiwan is meer te lezen:
The company offers a broad range of environmentally friendly UV (ultraviolet) curable resins and other products. These products are used in coatings and inks for wood, flooring, plastic and graphic arts applications.
Dit vertelt ons dat dit bedrijf milieuvriendelijke producten maakt. Maar voor een duurzame investering verwacht ik juist een uitleg van de beslissing, bijvoorbeeld: Als DSM deze ontwikkeling op eigen kracht had willen bereiken, waren we x jaren bezig geweest om een soortgelijke innovatie eigen te maken. DSM heeft zowel een duurzame markt als duurzaam productengamma aan het assortiment toe kunnen toevoegen door deze acquisitie.

Worden duurzame prestaties van DSM voorzien van een financiële context?

DSM’s heeft het ECO+ innovatieplatform, waarop de volgende producten ontwikkeld zijn: coatings voor zonnecellen, watergedragen verven, biogebaseerde materialen, voedings- en diervoederenzymen.

DSM’s Profit-doelstelling omvat het vertalen van innovatieve duurzame oplossingen in sterke waardecreërende businesses die voorzien in onvervulde behoeften. Door de versterkte focus op inzicht in (maatschappelijke) behoeften zal DSM de winstgevendheid van zijn ECO+ businesses en People+ oplossingen op verschillende manieren verhogen, onder meer door te voorzien in de behoefte aan schonere en groenere technologieën, door specifiek op snelgroeiende economieën gerichte producten te ontwikkelen en door duurzaamheid als criterium te hanteren bij acquisities en partnerships. Voorbeelden van waardecreatie op basis van duurzaamheid worden gegeven in het Integrated Annual Report 2011 in de hoofdstukken over de clusters en over innovatie. Base of the Pyramid en Cradle to Cradle® zijn voorbeelden van duurzame businessmodellen.

In deze hoofdstukken wordt inderdaad economische informatie gegeven over de producten. Dit is echter beschrijvende informatie: Onze ECO+ producten worden gebruikt door Herman Miller en Giroflex. Het is natuurlijk goed om te lezen dat frontrunners de producten van DSM gebruiken, maar voor echte integratie verwacht ik informatie als:

 • De winstpercentages van onze ECO+ producten is gemiddeld x% hoger, dan op onze overige producten.
 • De verkoopcijfers van onze ECO+ producten laat een groei van x% zien, wat x% hoger is dan onze traditionele producten.

Hoe geïntegreerd is het DSM Jaarverslag 2011?

Heel behoorlijk. DSM laat zien dat duurzaamheid een belangrijke strategische peiler van het bedrijf is. Dat toont ze aan door te laten zien dat de omzet in haar ECO+ producten voor loopt op schema. Het koppelen van financiële waarden aan deze prestaties blijft echter grotendeels afwezig. Mijn voorzichtige conclusie is, dat als koplopers als DSM en Philips hier nog niet aan toe zijn, geen van de Nederlandse bedrijven hier aan toe zijn. Echte integratie van duurzaamheid in de financiële verslaglegging is nog een utopie. Of… ik verwacht te veel van geïntegreerd rapporteren.

Limited assurance

Ernst & Young geven over de duurzaamheidsinformatie limited assurance. Wat betekent dat?

 • Limited assurance vertelt ons dat de informatie gecontroleerd is, en dat de externe accountant aangeeft dat er geen rede is om aan te nemen dat de informatie niet klopt. We mogen er op vertrouwen dat de informatie grosso modo klopt.
 • Reasonable assurance vertelt ons dat de informatie gecontroleerd is, en dat de externe accountant aangeeft dat er een redelijke mate van zekerheid is, dat de informatie klopt.
Zoals ik reeds geschreven heb, is een belangrijk deel van de informatie in het Philips jaarverslag onder reasonable assurance: van de gerapporteerde informatie, met uitzondering van Health & Safety  kan in redelijke mate vertrouwd worden dat de gerapporteerde informatie correct is.

Mijn conclusies over het DSM Jaarverslag 2011:

 1. Inhoudelijk is dit rapport waarschijnlijk het best geïntegreerde verslag van Nederland. De rapportage over duurzaamheid is redelijk voorzien van een financiële context, terwijl ook in de financiële paragrafen ruim aandacht wordt gegeven aan de duurzame context.
 2. Aangezien het rapport van Philips wel reasonable assurance geeft, en DSM slechts Limited, zal Philips en niet DSM dit jaar de Kristalprijs winnen.