Criteria voor jaarverslagen moet einde maken aan ‘feel good’rapporten

Beursgenoteerde bedrijven publiceren  steeds meer over MVO. Het belang van verslaglegging over duurzame onderwerpen is tweeledig: enerzijds is het goed voor de interne aandacht voor de eigen impact op mens en milieu, anderzijds is het een opening om de dialoog met belanghebbenden aan te gaan. 

De Harvard-economen Robert G. Eccles en George Serafeim publiceren de volgende observaties op Bloomberg:

  • Bedrijven dienen geen ‘feel good’ rapporten te schrijven over over duurzaamheid. Nog te vaak schrijven de bedrijven over hun succesvolle prestaties en te weinig over de dilemma’s
  • Bedrijven dienen in hun verslag inzicht te verschaffen hoe de kernactiviteiten van het bedrijf veranderen, door MVO structureel op de strategische agenda te plaatsen.
  • Op basis van de informatie in jaarverslagen kunnen investeerders geen goed oordeel vellen. Bedrijven gebruiken geen eenduidige definities. Daarnaast worden de definities worden niet, of te karig, beschreven.
  • Bedrijven eisen van duurzame projecten teveel een business case, of trade-off: investeringen in duurzaamheid dienen financieel verantwoord te zijn. MVO is een holistisch concept, dat bedrijven helpt om een beter bedrijf en een betere corporate citizen te zijn. Dat kan ook want bedrijven die duurzaam ondernemen hebben een 4,8 procent beter rendement.

Twee richtlijnen die het rapporteren over MVO zullen verbeteren

Boeiend om te lezen is, dat de economen hoop verlenen aan de ontwikkelingen van:

  • Integrated Reporting, de werkgroep IIRC heeft zojuist haar concept gepubliceerd waarop bedrijven kunnen reageren. Van 16 April tot 15 juli.
  • Sustainability Accounting Standards Board, de SASB is is een non-profit organisatie die sector-specifieke rapportagestandaard ontwikkelt in de Verenigde Staten. Deze standaard voor geïntegreerd rapporteren is bondig, vergelijkbaar binnen de sector en relevant voor alle 13.000 beursgenoteerde bedrijven in de VS.

GRI 4 wordt niet genoemd!

Dat is toch wel een teken aan de wand. Maar ik herken me daar wel in, niet voor niets heb ik in een blog reeeds opgeroepen dat het tijd is voor GRI3.2 en niet voor GRI4. Eerst binnen GRI3 de criteria voor jaarverslagen helder definiëren, zodat bedrijven binnen een sector vergelijkbaar maken, daarna verder ontwikkelen zodat het raamwerk beter past bij deze tijd.

[poll id=”2″]

Geef een reactie