Corruptie komt meer voor dan je op het eerste gezicht denkt

In jaarverslagen wordt niet uitgebreid over corruptie geschreven. Dat is logisch. Corruptie vindt plaats in het geniep en vindt veel meer plaats dan het daglicht verraad. Daar zwijgt men liever over. Door het lezen van het boek Corruptie – Handel in macht en invloed van dr. Michel van Hulten ben ik van mening veranderd. Corruptie is een heel belangrijk onderwerp voor jaarverslagen.

Wat is corruptie?

Bij corruptie spannen partijen samen omdat zij denken profijt te zullen hebben van hun handelen. De een betaalt, de ander ontvangt, maar ook de betaler wint: hij krijgt een gunst die hij niet verwachten mocht. Overal waar sprake is van corruptie denken beide partijen, de betaler en de betaalde, winst te boeken.

Corruptie is in het bedrijfsleven

 • het misbruiken van de machtpositie
 • om een beslissing te nemen die niet genomen was
 • zonder de tegenovergestelde gift of gunst of een te verwachten tegenprestatie.

Corruptie heeft de neiging op te lopen, want het maakt je chantagegevoelig. Daarnaast weet je niet wat de concurrentie doet, dus kan je maar beter hoog inzetten. Ondernemers stellen nogal eens dat zij zonder smeergeld de order aan de concurrent verliezen. Dat is goed mogelijk: ‘Nederland en Zweden ervaren significant lagere marktaandelen in corrupte landen’. Niettemin zijn de betaler en de ontvanger voor het recht even schuldig.

Vindt corruptie plaats in uw organisatie?

Waarschijnlijk wel, want het begint al bij vriendjespolitiek. Is het in uw organisatie mogelijk dat een manager een vriend op een mooie plek kan parachuteren? Ook redelijk onschuldig lijkt het wanneer procurement geen alternatieve leverancier zoekt, wanneer de computers of het wagenpark vernieuwd dient te worden. Een stapje ernstiger is het wanneer de verkopers hun klanten fêteren met copieuze maaltijden of exclusieve cadeaus. En dan is er nog de klassieke corruptie: Bij de contractbespreking gaat ook een bedrag onder de tafel. Bedrijfstakken die gevoelig zijn voor corruptie zijn met name de bouw, de farmaceutische industrie en de wapenhandel.

 Is corruptie relevant in uw organisatie?

Ja, want corruptie leidt tot verkeerde beslissingen, dat is de echte duurkoop! ‘Het feitelijk betaalde smeergeld zelf is dan nog een betrekkelijk klein probleem, 5 of 10 of zelfs 20% extra. Het echte probleem is dat als gevolg van de betaling van smeergelden, investeringen plaats vinden op de verkeerde locatie, op een verkeerd moment, tegen een verkeerde prijs, met kwalitatief minder materiaal, met kwalitatief te gering geschoolde en dus de ‘verkeerde’ mensen, met tekortschietende aftersales.

De cijfertjes

 • De Wereldbank schat dat er jaarlijks meer dan 1 triljoen US$ aan smeergeld betaald wordt. Dit kun je maar beter uitschrijven, anders zegt het misschien niet genoeg: $ 1.000.000.000.000
 • De Wereldbank stelt dat landen die corruptie bestrijden, het openbaar bestuur verbeteren en het recht respecteren hun inkomen per capita zien verbeteren met 400%.
 • Buitenlandse investeringen worden door corruptie ontmoedigd en afgeremd. Toename van corruptie met 1 procentpunt heeft hetzelfde effect als een 7,5 procentpunt toename van de belastingen.
 • Toename van corruptie is ook slecht voor mensen: 1 punt stijging van de corruptie-index gaat samen met 5 procentpunten verlaging van de onderwijsdeelname en een afname van de  levensverwachting met 2,5 jaar.

 

Deze blog is gebaseerd en bevat vele citaten uit het boek

Corruptie – Handel in macht en invloed

ISBN 978.90.12.57323.8

dr. Michel van Hulten, oud staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, die door de Verenigde Naties wordt uitgenodigd om te spreken op bijeenkomsten over corruptie. Ook is Michel met zijn 82 jaar nog steeds lector governance aan de SAXION academie voor Bestuur en Recht in Enschede.

Verzoek aan mijn lezers

Na de uitreiking van de Kristalprijs, sprak ik enkele van mijn lezers die aangaven mijn blog met interesse te volgen. Als een collega specialist als Ilona Leusink van Océ stelt “Ik ben het eigenlijk altijd met je eens” dan bevestigd dat, dat ik toch iets goed doe. Echter, eensgezindheid zorgt er vaak voor, dat een reactie overbodig lijkt. Maar dat is niet zo! Reacties maken mijn blog relevanter en helpt me hoger te scoren op Google.

Natuurlijk heb ik er begrip voor dat je het te druk hebt om naast het lezen van mijn blog, ook nog te antwoorden. Daarom heb ik het mijn lezers wat makkelijker gemaakt. Onder mijn blog staan 4 knoppen:

 1. Tweet dit bericht.
 2. Like deze blog op Facebook.
 3. Plus je waardering op Google+.
 4. Stuur deze blog door naar geïnteresseerden.

Indien deze blog voor jou het lezen meer dan waard was, verzoek ik jou om de Social New Media knoppen onder mijn blog te gebruiken! Vooral de laatste knop is voor mij van belang, want graag spreek ik ook een nog breder publiek aan! Bij voorbaat dank, Menno Kuiper.

Geef een reactie