Bedrijven nemen MVO serieus

Bedrijven nemen MVO serieus

De Verenigde Naties heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop bedrijven die de Global Compact ondertekend hebben rapporteren over de onderwerpen:

 • mensenrechten;
 • werknemersrechten;
 • milieu;
 • anti-corruptie.

De uitkomsten is helder: Bedrijven nemen MVO serieus, maar worstelen nog wel met de doelstellingen buiten de grens van eigendom.

Bedrijven ontwikkelen zich van goede intenties naar significatie acties

De ondertekenaars van de Global Compact maken van afspraken, formuleren doelen en stellen beleid op. De volgende stap is om maatregelen te nemen om duurzaamheid te integreren in het kernbedrijf. Belangrijkste cijfermatige uitkomsten zijn:

 • 90% van de bedrijven bespreken MVO in de Raad van Bestuur, als standaard onderwerp op de agenda, of indien nodig
 • 65% van de bedrijven bespreken MVO met de CEO
 • 35% van de bedrijven trainen managers op MVO onderwerpen en strategie
 • 21% van de bedrijven nemen MVO in de beoordelingscriteria
 • 8% van de bedrijven heeft MVO opgenomen in de variabele beloning van de Raad van Bestuur

Het blijkt voor bedrijven eenvoudiger om de onderwerpen milieu en werknemersrechten op te pakken, dan om stappen te zetten om de mensenrechten en de anti-corruptie te verbeteren. De logica die de MVOptimist hierin herkent is simpel: Milieu en werknemersrechten kun je managen in de omgeving waar het bedrijf het meeste invloed heeft: intern. Mensenrechten en anti-corruptie vindt plaats in interactie met de buitenwereld, waar minder makkelijk grip op te krijgen is.

Het overbruggen van het gat tussen “zeggen” en “doen” is een kwestie van tijd en geld. Het is daarom niet verwonderlijk dat de volgende conclusie van de VN luidt:

Grote bedrijven zijn de koplopers

Van alle onderzochte factoren, blijkt omvang het meest bepalend te zijn of het duurzaamheidsbeleid van een organisatie effectief is. De logische reden is dat bij kleine bedrijven er minder tijd en geld is om stappen te zetten. Het is interessant om te zien dat kleine en middelgrote bedrijven snel inlopen op de grote bedrijven: Ook kleinere bedrijven nemen MVO serieus!

De MVOptimist heeft op deze conclusie wel en bedenking: De echte koplopers, die vaak een nichemarkt bedienen, zijn geen participant van de Global Compact. Voorbeelden hiervan zijn Triodos, Simon Lévelt, Eco Plaza.

De leveranciersketen is een zware horde in het proces van verbeteringen

WaaromGeenControleLeverancierscodeVeel bedrijven verwachten van hun leveranciers dat ze zich aan hun gedragscode houden, maar ze controleren dit niet. De redenen die bedrijven hiervoor aanvoeren staan hiernaast opgesomd. De VN verwacht dat de controles zullen toenemen.

De VN stelt voorts dat de grote bedrijven het voortouw dienen te nemen, omdat zij met hun grote koopkracht meer invloed hebben op hun leveranciers. Zij kunnen dit proces verbeteren door met name:

 • Verwachtingen te benoemen
 • Inkopers op te leiden
 • Controles uit te voeren

Een ander punt wat de VN noemt is dat leveranciers niet of nauwelijks geholpen om hun doelen te bereiken. De redenen hiervoor zullen wel lijken op de grafiek hiernaast.

Bedrijven begrijpen het grotere duurzame plaatje

VN2013 WelkeMVODoelstellingenBedrijven kijken over de eigen muren heen en agenderen de belangrijkste uitdagingen, omdat ze weten dat iedereen profiteert van een betere wereld. In het rapport haalt de VN een mij onbekende spreuk aan: “De opkomende vloed tilt tenslotte alle boten op”.

Maar er is ook een zakelijke reden: Bedrijven weten dat ze beter presteren wanneer de werknemers tevreden en gezond zijn.

Bedrijven nemen MVO serieus omdat zij het gevoel hebben dat zij een positief verschil kunnen maken om de wereld een beetje beter te maken.

Op de grafiek hiernaast is te zien welke doelen het meest omarmd worden.

Download hier het Global Corporate Sustainability Report 2013.

Geef een reactie