Attero is serieuze kanshebber om de kristalprijs te winnen

Attero is serieuze kanshebber om de kristalprijs te winnen

Het is inmiddels traditie dat de MVOptimist voortijdig publiceert welk bedrijf de kristalprijs gewonnen heeft. Vorig jaar werd Philips ook voortijdig door een van mijn lezers gefeliciteerd. Heel leuk… Maar op de een of andere manier zit ik er ieder jaar (net) naast. Dit jaar zal ik me wat bescheidener opstellen en slechts motiveren waarom een bedrijf de prijs zou mogen winnen.

Attero

Volgens de MVOptimist start ieder goed verslag met goed voorstellen. Veel bedrijven zijn zo met zichzelf bezig, dat ze het zich niet kunnen voorstellen dat mensen eigenlijk geen goed beeld hebben van jouw bedrijf. Voor de MVOptimist is dat echt een hoofdzonde. En ik zal het maar hier bekennen, ik dacht vorig jaar dat Attero een uitzendbureau was. FOUT!

Attero is een afvalverwerkingsbedrijf: “Attero wil op een duurzame en innovatieve wijze omgaan met afval. Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan het maximaal produceren van nuttige grondstoffen en duurzame energie uit afvalstromen. … Onze ruim achthonderd medewerkers verwerken op een vijftiental locaties jaarlijks zo’n 3,4 miljoen ton afval. Dat is afkomstig van bijna 40 procent van alle Nederlandse huishoudens, ofwel ruim 6 miljoen mensen, en van bedrijven. Wij zijn actief in het sorteren en recyclen van afvalstromen, in grondreiniging en in bodemsanering. Herbruikbare materialen die wij uit het afval terugwinnen, vormen nieuwe grondstoffen voor de industrie. Helder.

Jaarverslag Attero 2012 Duurzame SamenwerkingHet tweede wat een goed verslag doet is het helder laten zien wat de identiteit van het bedrijf is. Ook dat komt in het verslag goed uit de verf: “Wij zijn er trots op dat wij een van de grootste producenten van 

groen gas in Nederland zijn; een duurzame vervanger van aardgas en een uitstekende brandstof voor motorvoertuigen. Wij maken het mogelijk om op afval te koken, te stoken en te rijden. … Ons bedrijf levert, als marktleider in de verwerking van gft, compost als cradle-to- cradle bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw, en biobrandstoffen voor energiecentrales. … Attero wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij kiezen bij de realisatie van onze doelstellingen uitdrukkelijk voor een open dialoog met de samenleving en voor samenwerking met partners die hetzelfde beogen. We maken werk van veiligheid, zowel voor onze eigen medewerkers als voor derden. Wij spannen ons in om een aantrekkelijke werkgever te zijn. En uiteraard een betrouwbaar en klantgericht bedrijf, met een interessant pakket milieudiensten voor onze relaties.Dit is niet alleen een goed verhaal. Dit heb ik allemaal gelezen in het bedrijfsprofiel.

Wat me vervolgens nog inneemt in het verslag is dat het verslag opent met het eerlijk toegeven dat de belangrijkste strategische doelstelling van het jaar mislukt is: “Attero bestaat als zelfstandig bedrijf inmiddels ruim drie jaar. De belangrijkste ontwikkeling in het verslagjaar was ongetwijfeld het traject om te komen tot het model van Publiek Dienstverlener Attero, waarbij de gemeentelijke klanten van Attero tevens de enige aandeelhouders van ons bedrijf zouden zijn. Het is een model met veel voordelen voor klant, aandeelhouder en onderneming, dat in vergelijkbare vorm ook elders in de afvalsector bestaat. Dit voor Attero strategisch belangrijke traject is helaas in november na uitgebreid beraad tussen de vertegenwoordigers van de aandeelhouders en de onderneming gestopt. Hoewel onze gemeentelijke klantgroepen veel belangstelling hebben getoond voor

 de geboden propositie, bleek uiteindelijk een onvoldoende aantal bereid te zijn om daadwerkelijk in het voorgestelde model te participeren. Dat is teleurstellend voor Attero en voor de klanten die wél de stap naar het nieuwe model hadden willen zetten. Tevens stelt dit de onderneming voor nieuwe uitdagingen waar het gaat om continuïteit en diversificatie van contracten voor levering en verwerking van afval, operationele efficiency en verbreding van het activiteiten- en dienstenportfolio.” Eigenlijk wil de MVOptimist dan ook lezen wat het bedrijf gaat doen, nu ze opnieuw de bakens moet verzetten. Dat dit er niet in stat is echter begrijpelijk om twee redenen:

  1. De beslissing is genomen in november, wat laat in het publicatiejaar is.
  2. De beslissing zet het management waarschijnlijk wel even stil. Het is goed om je dan even te focussen op de kern van je bedrijf en de strategie even met rust te laten.

Dat zou de MVOptimist gecommuniceerd hebben.

Wat kan je leren van het verslag van Attero?

  • De MVOptimist is heel enthousiast van de voorkant van het verslag. Daar staan de drie belangrijkste KPI’s die het bedrijf wil communiceren. Dat had ik nog niet eerder gezien. Inspirerend! De MVOptimist zou wel een andere KPI op 1 gezet hebben: Het percentage afval dat gerecycled is. En als het echt zo ambitieus is als het zich voordoet: Het percentage afval dat geupcycled is.
  • Het bedrijfsprofiel vertelt op 1 bladzijde wat het bedrijf is en wat haar maatschappelijke ambities zijn. Mijn oprechte complimenten!

Geef een reactie