Wat rapporteert de top 10 over corruptie?

In dit onderzoek doorzoek ik de verslagen van de top 10 van de Transparantiebenchmark op rapportage over corruptie, fraude en omkoping. Wat opvalt is het volgende: De helft van de bedrijven heeft het onderwerp behoorlijk op de agenda heeft staan. Rapportage over dit onderwerp is vooral beleidsmatig en soms voorzien van een melding van gevallen…

Read More